Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ALLPORTOWSKA PSYCHOLOGIA JEDNOSTKI

Przed mniej więcej czterdziestu laty najlepsze umysły w psychologii dążyły nieugięcie do coraz większej ścisłości i kwantyfikacji albo też gorliwie starały się wytropić ukryte motywy w ich tajemnym siedlisku. W samym środku tych tendencji Gordon Allport spokojnie podążał własną drogą, wskazując na doniosłe znaczenie jakościowych badań indywidualnego przypadku oraz podkreślając rolę świadomej motywacji. Ta niechęć do płynięcia ze współczesnymi prądami myślowymi powoduje niekiedy, że sformułowania Allporta wydają się archaiczne czy staroświeckie, kiedy indziej jednak jawi się on jako bojownik nowych i niezwykle radykalnych idei. Pomimo swych obrazoburczych wystąpień Allport, być może lepiej niż jakikolwiek współczesny teoretyk, reprezentuje syntezę tradycyjnej myśli psychologicznej i teorii osobowości.

Stanowisko teoretyczne Allporta jest udoskonaleniem i rozwinięciem idei zaczerpniętych po części z tak bardzo poważnych źródeł, jak teoria postaci, William Stern, William James i William McDougall. Z psychologii postaci i od Sterna wywodzi się brak zaufania do metod analizy stosowanych zazwyczaj w naukach przyrodniczych, a także głębokie zainteresowanie niepowtarzalnością jednostki oraz konsekwencją i spójnością jej zachowań. Wpływ Jamesa jest widoczny nie tylko w doskonałym stylu pisarskim Allporta, jego szerokich, stosunkowo humanistycznych poglądach na zachowanie ludzkie oraz w zainteresowaniu pojęciem ja (self), lecz także w pewnych wątpliwościach dotyczących tego, czy metody psychologiczne pozwolą kiedykolwiek przedstawić adekwatnie i zrozumieć w pełni zagadkę zachowania ludzkiego. Co się tyczy podobieństw między stanowiskiem McDougalla a koncepcją Allporta, można tu wymienić silny nacisk na doniosłe znaczenie zmiennych motywacyjnych, przypisywanie ważnej roli czynnikom genetycznym czy konstytucjonalnym oraz przyznawanie poczesnego miejsca pojęciu ego. Ponadto z prac Allporta wynika wyraźnie, iż szanował on bardzo spuściznę przeszłości, przejawiając zawsze głęboką znajomość klasycznych problemów, z którymi w ubiegłym wieku borykali się psychologowie w laboratoriach i poza nimi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.