Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Archetypy nieświadomości zbiorowej – ciąg dalszy

Podobnie ludzie niezliczoną ilość razy doświadczali działania gwałtownych sił przyrody, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, pioruny, pożary lasów itp. Doświadczenia te doprowadziły do powstania archetypu energii – skłonności do fascynacji mocą, pragnienia wytwarzania energii i panowania nad nią. Archetyp ten znajduje wyraz w zachwycie, jaki wzbudzają w dzieciach petardy i sztuczne ognie, w upodobaniu młodych ludzi do szybkich samochodów czy w obsesyjnym dążeniu dorosłych do wyzwolenia energii ukrytej w atomach. Archetyp ten popycha ludzkość do odkrywania coraz to nowych źródeł energii. Silny wpływ archetypu energii przejawia się w obecnych czasach, określanych jako wiek energii. Można zatem powiedzieć, iż archetypy działają jak silnie naładowane autonomiczne źródła energii, które skłaniają każde pokolenie do powtarzania i rozwijania stale tych samych doświadczeń. Berger (1977) wysunął przypuszczenie, iż archetypy u ludzi są odpowiednikami sensorycznych detektorów, odkrytych ostatnio u niższych gatunków zwierząt.

W nieświadomości zbiorowej poszczególne archetypy nie zawsze są od siebie izolowane, lecz przenikają się i łączą ze sobą. Na przykład archetyp bohatera i archetyp starego mędrca mogą „zlewać się”, tworząc wyobrażenie „króla mędrca” – osoby, która ma posłuch i jest otaczana czcią, ponieważ jest zarazem bohaterskim wodzem i przenikliwym mędrcem. Czasami dochodzi do fuzji archetypu demona i archetypu bohatera i w efekcie powstaje wyobrażenie demonicznego przywódcy, jak to się prawdopodobnie stało w wypadku Hitlera.

Wspomnieliśmy poprzednio, iż jądro kompleksu może stanowić archetyp, który „przyciąga” do siebie określone doświadczenia. Archetypy mogą zatem przenikać do świadomości za pośrednictwem skojarzonych z nimi doświadczeń. Mity, sny, wizje, rytuały, objawy neurotyczne i psychotyczne oraz dzieła sztuki zawierają wiele treści archetypowych i stanowią zarazem najlepsze źródło wiedzy o archetypach. Jung i jego współpracownicy włożyli mnóstwo wysiłku w zbadanie wyobrażeń archetypowych ujawniających się w religii, mitologii i w snach.

W nieświadomości zbiorowej, jak twierdzi Jung, istnieje wiele różnych archetypów. Między innymi poznane zostały archetypy narodzin, odrodzenia, śmierci, mocy, magii, jedności, archetyp bohatera, dziecka, Boga, demona, starego mędrca, Matki Ziemi i zwierzęcia. Wszystkie archetypy można uważać za autonomiczne systemy dynamiczne, które mogą się stać stosunkowo niezależne od całej osobowości. Jednakże niektóre z nich wyodrębnione są w takim stopniu, iż należy je traktować jako systemy wchodzące w skład osobowości. Są to persona, anima i animus oraz cień.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.