Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

BEZROBOCIE

Pewien stopień bezrobocia istnieje we wszystkich społeczeństwach. Rozwój technologiczny w nowoczesnym społeczeństwie sprzyja stałemu wzrostowi bezrobocia, ponieważ ludzie są zastępowani przez maszyny, które wykonują tę samą pracę szybciej,…

Skale psychometryczne

Skale psychometryczne różnią się od skal stosowanych do pomiarów w naukach ścisłych. Najczęściej brak im punktu zerowego i punktu maksimum i nie składają się one z równych jednostek. Skale te pozwalają wprawdzie na ustalenie pozycji ludzi…

CZŁOWIEK JEST AUTOMATEM SAMOSTERUJĄCYM

Tłumaczę to od dawna ludziom, z którymi pracuję: na co się nastawisz, to najprawdopodobniej uzyskasz. Dla większości z nas stałym, uważanym za naturalny nawykiem jest ciągłe wmawianie sobie niekorzystnych treści. Można ten proces odwrócić…

Krążenie krwi

Normalne tętno serca u młodego człowieka w stanie spoczynku wynosi około 72 uderzeń na minutę. Uderzenia serca są odczuwane jako fala zwiększonego ciśnienia krwi i mierzone jako pulsowanie tętnic, np. promieniowej tętnicy na przegubie ręki…

Badania nad młodzieżą wiejską

Interesujący był stosunek psychologów do tych faktów. Jedni uznawali rozwój młodzieży proletariackiej za obniżony, wynikły z niekorzystnego układu warunków życia, inni zaś skłonni byli uważać ten stan za typowy i normalny, natomiast objawy…

Program psychospołecznej interwencji

Podczas stawiania diagnozy biorące udział w badaniach 64 rodziny, których dzieci były leczone w dużym dziecięcym szpitalu, zostały przydzielone do jednej z trzech grup interwencyjnych: silna interwencja (n=22), umiarkowana (n=22), brak…

Metoda kompetentnych sędziów

Z kolei trzeba wspomnieć o metodzie szacowania (rating), zwanej także metodą odwołania się do opinii kompetentnych sędziów. Gdy np. chcemy członków danej grupy dziecięcej uporządkować według stopnia ich sumienności w spełnianiu ich…