Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

MOŻESZ PRAWIE WSZYSTKO

Każdy z nas wykorzystuje tylko niewielki procent siły swoich mięśni i możliwości swojego umysłu. I nie jest to moje pobożne życzenie ani wyraz ogólnej wiary w człowieka, tylko wynik żmudnych i wieloletnich badań fizjologów. Jak sądzę,…

Zagadnienie konformizmu kultury

K. CGarrison stwierdza specjalną wrażliwość młodocianych na uznanie społeczne, które jego zdaniem jest silniejsze w czasie dorastania niż w jakimkolwiek innym okresie życia. Stąd też najbardziej specyficzną cechą rówieśniczych grup w…

Ocena realizmu młodzieńczego – dalszy opis

Podobnie jak E. Flesznerowa, pozytywny obraz poglądów młodzieży otrzymał również Cz. Kowal65 w swych badaniach nad młodzieżą klas licealnych, jakkolwiek liczba osób badanych była zbyt mała (83), by mogła służyć za podstawę do uogólnień. W…

RODZAJE UCZUĆ W OKRESIE DORASTANIA

Po tej charakterystyce ogólnej przeobrażeń emocjonalnych, dokonujących się w okresie dorastania, należy poświęcić nieco uwagi jakościowym stanom uczuciowym występującym w okresie dorastania. L. Cole (1965, s. 246) ujmuje przeżycia…

Rozwój osobowości – dorosły

Teraz, gdy jednostka osiągnęła już dojrzałość, jest ona osobą, której głównym wyznacznikiem zachowania jest zbiór zorganizowanych i spójnych cech. Cechy te powstawały w różny sposób z ubogiego motywacyjnego wyposażenia noworodka. Dokładny…

Sentymenty

Sentyment jest ukształtowaną przez środowisko, danamiczną cechą źródłową. Jest więc podobny do ergu, z tym wyjątkiem, że stanowi wynik oddziaływania czynników społeczno-kulturowych, czyli związanych z doświadczeniem, a nie determinantów…