Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania nad młodzieżą wiejską

Interesujący był stosunek psychologów do tych faktów. Jedni uznawali rozwój młodzieży proletariackiej za obniżony, wynikły z niekorzystnego układu warunków życia, inni zaś skłonni byli uważać ten stan za typowy i normalny, natomiast objawy występujące u młodzieży burżua- zyjnej – za odbiegające od normy i będące wynikiem cieplarnianych warunków rozwoju.

Badania nad młodzieżą wiejską5 ujawniły, że młodzież ta również wykazuje bardziej praktyczne nastawienie do życia, brak marzeń, ideałów itp.

Psychologowie stwierdzili też duże różnice między młodzieżą w obrębie jednej klasy społecznej, nie tylko pod względem treści przeżyć, ale również ich formy i przebiegu. M. Debesse, akcentujący początkowo (1936) kryzysowy charakter dojrzewania, w późniejszych swoich publikacjach (1956) uznał, że większość młodzieży przechodzi przez okres dorastania ‚łagodnie, bez ostrych wstrząsów i załamań.

Szczególnie duże usługi w sporze o rolę i znaczenie czynników rozwojowych oddali etnologowie i antropologowie. Badania ich nad młodzieżą ludów pierwotnych rzuciły wiele światła na potężną rolę czynnika społecznego.

Margaret M e a d (etnolog i psycholog amerykański), po przeprowadzeniu szczegółowych badań nad młodzieżą wyspy Samoa (1928), a potem Nowej Gwinei (1930), stwierdziła u niej dużo prostszy i raniej skomplikowany przebieg procesu dojrzewania w porównaniu z młodzieżą amerykańską. Nie zaobserwowała ona wśród młodych Samoańczyków żadnych objawów kryzysowych na tle religijnym czy światopoglądowym, żadnych burz uczuciowych ani załamań depresyjnych, nie stwierdziła skłonności do zanurzania się w świat własnych przeżyć wewnętrznych ani szukania samotności, ani wreszcie objawów negatywizmu społecznego. Nie zauważyła również przejawów przekory lub ostrych konfliktów z otoczeniem. Młodzi Samoańczycy stopniowo wrastają w społeczeństwo dorosłych i sukcesywnie przejmują różnego rodzaju obowiązki zgodnie z wzorami i normami kulturowymi panującymi w tym społeczeństwie. Życie płciowe od dzieciństwa nie przedstawia dla nich żadnych tajemnic. W miarę rozwoju fizycznego młodzież nawiązuje stosunki, przedmałżeńskie zwyczajowo usankcjonowane. Nie istnieją więc żadne formy seksualne przygotowawcze czy zastępcze w postaci adoracji lub romantyki erotycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.