Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania nad percepcją – ciąg dalszy

Badania nad percepcją nie upoważniają do formułowania wniosków o charakterze ogólnym, tym bardziej, że nasuwają się pewne zastrzeżenia odnośnie do porównywanych grup w poszczególnych eksperymentach. Różnice pomiędzy grupami zwierząt chowanych w ciemnościach i w nor malnym oświetleniu mogą być spowodowane innymi czynnikami niż brak bodźców wzrokowych. Przebywanie ludzi czy zwierząt przez długi okres w ciemności może wywołać uszkodzenie aparatu wzrokowego (Walk, 1965). Istnieje również przypuszczenie, że gwałtowna zmiana oświetlenia w grupie eksperymentalnej nie jest obojętna dla zwierzęcia. Być może, ten właśnie czynnik wywołuje pewne reakcje emocjonalne, które różnią obie grupy (Riesen, 1947, 1965: Melzak, 1962). Ponadto jest prawdopodobne, że u zwierząt przebywających w ciemności tworzą się pewne formy zachowań, które współzawodniczą z Reakcjami na bodźce świetlne.

Zaklasyfikowanie percepcji do zestawu reakcji zdeterminowanych genetycznie lub indywidualnym doświadczeniem jest utrudnione również ze względu na stwierdzoną w wielu badaniach, a dotychczas nie wyjaśnioną, rolę bodźców świetlnych w zachowaniu kierowanym wzrokiem. W wyniku nawet bardzo krótkiej codziennej stymulacji świetlnej, w okresie przebywania zwierzęcia w ciemności, potrafi ono wykonać poprawnie złożone reakcje kierowane wzrokiem.

Wiadomości, którymi obecnie dysponujemy, nie uzasadniają twierdzeń dotyczących genezy percepcji. Podkreślają one konieczność prowadzenia w dalszym ciągu wnikliwej analizy poszczególnych składników percepcji, i to takiej analizy, która umożliwiałaby poznanie mechanizmu tego zjawiska. Szczególnie obiecujące w tym zakresie są nieliczne jeszcze badania, w których stwierdzono zmniejszenie się ilości kwasu rybonukleinowego (RNA) w komórkach struktur wzrokowych u zwierząt przebywających w ciemności, oraz badania, w których poszukuje się struktury w mózgu sterującej poszczególnymi rodzajami percepcji wzrokowej (Klüver, 1941: Wilson, 1957: Walk, 1965: Cowey i Weiskroutz, 1961).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.