Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Badania nad rozwojem operacji abstrahowania i uogólniania cz. II

W naszych badaniach56 zastosowaliśmy trzy odmiany tej metody, dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Przytoczymy wyniki serii obrazkowej: spośród 4 przedmiotów, przedstawionych na oddzielnych obrazkach, dzieci „odłączały” ten, który ich zdaniem „nie pasuje” do pozostałych, tworzących wspólną grupę rodzajową. Żądano uzasadnienia wyboru. Celem badań było stwierdzenie, czy dzieci w wieku od 3 do 7 lat potrafią dokonać abstrakcji pozytywnej i n e g a – t y wn ej67 istotnych cech różniących dobrze im znane przedmioty, dane w płaszczyźnie spostrzeżeniowej, oraz czy uogólnią wspólne istotne cechy kilku przedmiotów i na jakiej zasadzie będą je klasyfikować. Uzasadnienia miały posłużyć do sprawdzenia stopnia werbalizacji dokonanych czynności umysłowych oraz ujawnić, w jakiej mierze dzieci kierują się globalnym wyglądem przedmiotów, w jakiej zaś uwzględniają kategorie analityczne: konkretne i abstrakcyjne.

Okazało się, że wraz z wiekiem wzrasta procent właściwych wyborów obcego członu,«jak również spada procent rozwiązań „intuicyjnych”, do których zaliczono poprawne odpowiedzi bez uzasadnienia albo z uzasadnieniem tautologicznym czy też ogólnikowym (np. bo nie pasuje bo- tak bo tamte obrazki są inne). Wybrane wskaźniki ilościowe ukazuje tabela 40. s Badania przeprowadziły: W. Baduła, E. Szewrysz, I. Jełowicka, A. Ignaszek w ramach prac magisterskich pod kierunkiem M. Przełącznikowej. „W tekście dane E. Szewrysz (N = 200 dzieci). w Abstrakcja pozytywna polega na wyróżnianiu i wyodrębnianiu cech, które stają się następnie podstawą uogólnienia abstrakcja negatywna polega ,na równoczesnym pomijaniu innych, pozostałych cech.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.