Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

BÓLE FANTOMOWE – BOLESNY „MAJAK”

Ból fantomowy jest odczuciem bólu w amputowanych częściach ciała, na przykład ból palców nogi amputowanej pod kolanem, odczucie położenia lub spazmu nie istniejącego ramienia. Także w stomatologii występują tego rodzaju bóle po resekcji zęba oraz u ludzi sparaliżowanych po wypadkach traumatyzujących.

Bóle te są odczuwane bardzo intensywnie, a stosowane farmakologiczne środki znieczulające – niezależnie od częstotliwości przyjmowania i siły działania – nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Badania mózgu wskazują na to, iż odczucie bólu fantomowego jest usytuowane w samym mózgu, a nie w graniczących z amputowaną częścią innych miejscach ciała. Obszar mózgu odpowiedzialny za sygnalizowanie, między innymi, bólu nazywa się somatosensorycznym i znajduje się koło obwodu motorycznego. Różne części ciała są tam reprezentowane przez większe lub mniejsze przestrzenie, np. dłoń ma większą reprezentację niż całe plecy. Przestrzenie te znajdują się bardzo blisko siebie. Z chwilą kiedy następuje zaburzenie w dochodzących impulsach, spowodowane np. amputacją kończyny, połączenia neuronalne zmieniają się. Może okazać się, że sąsiadująca przestrzeń, np. policzka, wkracza w byłą przestrzeń amputowanej dłoni, wówczas pacjent odczuwa swoją dłoń i jej ból na policzku. Te „zaborcze wojny” sąsiadujących części ciała powodują zakłócenia w odczuciach, które m.in. manifestują się silnym bólem.

Praca wykonana przez mgr Annę Grzegrzułkę pod kierunkiem prof. Y. Schiftana i prof. A. Stadnickiego w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Konstancinie ukazuje skuteczność stosowania uśmierzających środków niefar- makologicznych – w tym przypadku Musica Medica.

To, że stymulacja neurologiczna mózgu poprzez wibracje jest w stanie wpłynąć na stopień odczuwania bólu fantomowego, wskazuje na trwałe zmiany neuronalne w centralnym układzie nerwowym. Jest to odzwierciedlenie postulatu Donalda Hebba (1949) o plastyczności mózgu. D. Hebb stwierdził, co zostało z biegiem lat potwierdzone również przez innych badaczy, że zapamiętywanie i uczenie się odbywa się na poziomie komórek neuronalnych i przejawia się zmianami w przewodnictwie synaps neuronalnych lub nowych połączeń tychże komórek. Wpływ terapii akus- tyczno-wibracyjnej Musica Medica na długotrwałe uśmierzenie bólu wskazuje na podobne mechanizmy także w odczuwaniu bólu. Długotrwałe modyfikacje czy całkowite znieczulenie powinny być uwidocznione lokalnymi zmianami w strukturze neuronów znajdujących się w danym obszarze. Tym można argumentować istnienie nie tylko plastyczności mózgu w zakresie uczenia się, ale także jego plastyczności w ogóle.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.