Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

BUDOWA CIAŁA

Jeden z uroków sheldonowskiej teorii osobowości polega na prostocie i konkretności tej teorii. W przeciwieństwie do wielu teorii osobowości, które dostarczają nieskończonej liczby czynników mogących służyć do wyjaśnienia tajemniczych zachowań, Sheldon definiuje ograniczoną liczbę zmiennych fizycznych i temperamentalnych, które -jego zdaniem – są najważniejsze dla właściwego przedstawienia zachowania ludzkiego. Chociaż nie wyklucza on możliwości dopracowania czy udoskonalenia tej teorii, broni jednak aktualnej przydatności tych zmiennych.

Zgodnie ze sposobem podejścia większości psychologów konstytucjonalnych Sheldon stara się zidentyfikować fizyczne komponenty organizmu ludzkiego i dostarczyć ich dogodnych miar. Należy uświadomić sobie, że nie poszukuje on jedynie sposobów klasyfikowania czy opisywania budowy ciała. Jego cel jest znacznie bardziej ambitny – dostarczyć „biologicznej karty identyfikacyjnej”. Zakłada on, że zasadniczą rolę w rozwoju jednostki odgrywają genetyczne i inne biologiczne determinanty. Jest również przekonany, że istnieje możliwość uzyskania jakiegoś obrazu tych czynników za pomocą zbioru pomiarów dotyczących budowy ciała. Jego zdaniem istnieje hipotetyczna struktura biologiczna (morfogenotyp), która stanowi podłoże zewnętrznej, obserwowalnej budowy ciała (fenotypu) i odgrywa ważną rolę nie tylko w determinowaniu rozwoju fizycznego, lecz także w kształtowaniu zachowania. Typ somatyczny (somatotype) jest próbą określenia morfogenotypu, aczkolwiek cel ten trzeba osiągać pośrednio i przy wyprowadzaniu wniosków co do typu somatycznego opierać się mocno na pomiarach fenotypu (budowa ciała).

Rozpatrzymy tu sposób podejścia Sheldona do pomiaru cech fizycznych jednostki, a następnie jego próby określenia najważniejszych komponentów stanowiących podstawę zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.