Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Całość somatopsychiczna

Biegun „zdrowie” jest konstrukcją wyłącznie teoretyczną, a raczej wyimaginowaną, jest to zdrowie – utopia. Tu mieszczą się wzory idealnej budowy organizmu, w pełni sprawnego funkcjonowania poszczególnych narządów i układów oraz organizmu jako całości. A nadto, wzory wysokiej zdolności przystosowywania się do zmian zachodzących w środowisku, znacznej odporności na różne czynniki szkodliwe, a idąc za Grinkerein – zdolności do emocjonalnej więzi z innymi ludźmi. Dalsze wzory to – osobowości w pełni dojrzałej o wykształconych mechanizmach integracji i kontroli działania, z wyraźną przewagą regulacji ukierunkowanej na osiąganie celów społecznie korzystnych. Nie wymieniono oczywiście wszystkich wzorów, a przynajmniej jeszcze dwa wymagają uwzględnienia, tj. realizowania dążeń, które wzbogacają osobowość, oraz zdolności doznawania zadowolenia jako nastroju dostosowanego i dominującego.

Te wzory – wymagania, które charakteryzują organizm jako całość somatopsychiczną, są fikcją. Fikcją w tym sensie, że żadna jednostka nie spełnia ich wszystkich w sposób doskonały. Niektóre jednostki zbliżają się jednak do tych ideałów. Są to ludzie, których reprezentują punkty skupione w pobliżu bieguna „zdrowie”, a mieszczące się w strefie „pełnego zdrowiaPełne zdrowie, zgodnie z tym co powiedziano poprzednio, to nie tylko niewystępowanie choroby, ale rezerwy sił, zdolność rozwoju i doskonalenia. Z kolei następuje dalszy, rozległy obszar nieostro odgraniczony od poprzedniego: jest to strefa „zdrowia” rozumianego jako brak choroby i niedomagania. Następna – zbliżająca się stopniowo do bieguna przeciwległego „zdrowiu”, to strefa patologii” w sensie klinicznym, a więc choroba i jej trwałe na stępstwa.

Są to ramy ogólne. Wypełniające je treści szczegółowe zmieniały się i nadal będą zmieniać, gdyż inne odcienie znaczeniowe, przybiorą słowa „zdrowie”, „choroba”, a również – w zależności od okresu historycznego i środowiska – „kulturowy ideał osobowości”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.