Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Cechy wspólne dla całej młodzieży

Wielu autorów, zwłaszcza amerykańskich, uważa, że istnieją pewne cechy wspólne dla całej młodzieży, które odróżniają ją w sposób zdecydowany od pokolenia ludzi dorosłych. Różnice te zarysowują się w dziedzinie uznawanych wartości i norm, wzorów i sposobów zachowania się, poglądu na świat itp., co pozwala mówić o istnieniu odrębnej „podkultury młodzieżowej”. W Polsce stanowisko to jest często reprezentowane (por. np. Dyoniziak, 1965). Jednakże w świetle nowszych badań, wykazujących – jak wielokrotnie podkreślaliśmy – fakt dużego zróżnicowania młodzieży, uwarunkowany czynnikami społeczno-kulturowymi, coraz częściej odzywają się głosy (także w Stanach Zjednoczonych), że trudno jest mówić o jednej „podkulturze młodzieżowej”, bo jest ich wiele różnorodnych. „Istnieje praktycznie – powiada M. Kozakiewicz (1970,. s. 126- 127)- nieograniczona wielość «podkultur», w których tylko pewne elementy powtarzają się, inne zaś są całkowicie różne. Styl życia i moda na strój, włosy, wzorce, ideały i ambicje, pojęcie «fasonu» i «honoru» są na pewno inne w środowisku młodych sportowców niż młodych studentów humanistyki, inne wśród młodych rolników niż wśród młodych żołnierzy (…) Wspólne i jednolite jest to, że większość młodych ludzi skłania się ku jakiejś «podkulturze».i czuje się związana z jakimś sposobem bycia przyjętym w ich grupie” (podkreślenia moje-M.Ż).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.