Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

DEFINICJA RELIGII

W rozdziale tym określimy, czym jest religia, i omówimy kilka jej form. w w Omówimy poglądy funkcjonalistów, którzy twierdzą, że religia nadaje znaczenie życiu społecznemu. Spojrzymy na nią także w świetle teorii konfliktu, która widzi w niej siłę destrukcyjną. Zastanowimy się nad związkiem między religią i zmianą społeczną oraz nad sposobem organizacji religii. Opiszemy krótko kilka głównych systemów wiary i zanalizujemy rolę religii we współczesnym społeczeństwie amerykańskim.

Ponieważ istnieje wiele form religii, trudno podać jej jednoznaczną definicję. W swoich rozważaniach na temat tego, co święte i świeckie, Durkheim (1954: oryginał, 1912) poczynił kilka ustaleń. Święte jest wszystko, co nadprzyrodzone. Każdy przedmiot lub wydarzenie można otoczyć aurą świętości: zwierzę, skałę, księżyc czy krzyż. Świeckie jest natomiast to, co zwyczajne i codzienne. Skały to skały, a zwierzę to zwierzę. W tym przypadku te obiekty traktuje się jako składniki zwykłego, a nie uświęconego świata.

Innym koniecznym elementem religii jest rytuał, czyli formalne, uroczyste praktyki związane ze sferą świętości. Mogą to być modlitwy, oczyszczenie rytualne, taniec lub śpiewy. Czynności te pozwalają wierzącemu zbliżyć się do świętości w sposób spokojny i kontrolowany.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, religię można określić jako system wierzeń i rytuałów dotyczących obszaru świętości. Takie sformułowanie jest wystarczająco ogólne, aby umożliwić dyskusję na temat różnych form religii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.