Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Doświadczenia sensoryczne

Duże znaczenie wczesnych doświadczeń sensorycznych dla rozwoju psychicznego wykazały liczne badania eksperymentalne D. O. Hebba i jego współpracowników. Wpływ stymulacji sensorycznej na rozwój poszczególnych funkcji percepcyjnych stwierdzono zarówno w przypadku zubożania, jak i wzbogacania środowiska zwierzęcego16. Jak stwierdza Hebb (1973, s. 203): „We wczesnym okresie życia stymulacja sensoryczna z otoczenia jest niezbędna dla istnienia pewnych struktur- nerwowych, które w przeciwnym wypadku uległyby degeneracji. Stymulacja jest również konieczna, aby nastąpiło uczenie się niezbędne dla normalnego zachowania się człowieka dorosłego”.

O wpływie wczesnych doświadczeń na przebieg rozwoju świadczą liczne, od dawna prowadzone, a w ostatnich dziesięcioleciach coraz lepsze pod względem metodologicznym badania nad dziećmi odseparowanymi od rodziny, wychowywanymi w różnego typu zakładach, hospitalizowanymi itd. Badania te wskazywały, jak różnego rodzaju deprywacje w tych warunkach (ubóstwo bodźców sensorycznych i podniet stymulujących aktywność dziecka, brak więzi uczuciowej z matką lub inną zastępującą ją osobą itd.) działają hamująco na rozwój dzieci, powodując nieraz nieodwracalne szkody. Wskazywano też na pozytywne- skutki wzbogacania wczesnych doświadczeń dziecięcych1J.

W badaniach nad wdrukowaniem genezą emocji itd. powstawało, oczywiście, pytanie, jaki jest udział w tych procesach czynników dziedzicznych, wrodzonych struktur mózgowych, wrodzonych odruchów? I podobnie jak w poprzednio referowanych badaniach nad mechanizmami dziedziczenia wskazywano na udział czynników zewnętrznych w tych procesach, tak w badaniach nad rolą środowiska ujawniano nieodzowne powiązanie warunków zewnętrznych z wewnętrznymi, ich wzajemne oddziaływanie na siebie, czyli interakcję tych czynników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.