Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Eksperymenty przeprowadzone przez Thorndike’a

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów Thorndike stwierdził, że związek między bodźcem a reakcją nie osłabia się pod wpływem kary, analogicznie jak to dzieje się z utrwalaniem związku pod wpływem nagrody. Nie neguje on całkowicie znaczenia kary w uczeniu się, uważa jednak, że wpływ jej może być jedynie pośredni: kara ułatwia niekiedy przestawienie się na reakcję alternatywną i, jeżeli jest ona nagrodzona, to może utrwalić się, eliminując reakcję karaną.

Wyniki badań innych autorów przyczyniły się do bliższego poznania roli kary w uczeniu się. Na przykład, Warden i Aylesworth (1927) stwierdzili, że w przypadku uczenia się odróżniania szczury zachowują się różnie, zależnie od tego, czy stosuje się tylko nagrody, czy także i kary. Kara powoduje, że w punkcie wyboru zwierzę zatrzymuje się chwilę, co sprzyja prawdopodobnie lepszemu obejrzeniu znaków orientacyjnych, a w konsekwencji wpływa dodatnio na uzyskiwane wyniki.

Cennych informacji dostarczyły badania nad wygaszaniem reakcji za pomocą kary. Z badań tych wynika, że karanie utrwalonych reakcji tłumi je tylko chwilowo, po pewnym czasie reakcje zredukowane uprzednio całkowicie występują znowu (Estes, 1944: Skinner, 1963). W sytuacji konfliktowej, gdy jakieś działanie ma jednocześnie wartość podniety dodatniej i ujemnej (Lewin, 1935), na przykład naciśnięcie dźwigni powoduje otrzymanie pokarmu i drażnienie prądem elektrycznym, przeciwne wartości nie znoszą się wzajemnie. Wartość dodatnią można wygasić tylko przez wyłączenie pokarmu, stosowanie kar po naciśnięciu dźwigni nie daje rezultatu. Czyniąc analogię z bardziej złożonymi zachowaniami człowieka, możemy powiedzieć, że nawet wielokrotne karanie atrakcyjnego czynu nie sprawia, że staje się on mniej pociągający, a jedynie skuteczną drogą do trwałego wygaszenia niepożądanych reakcji jest zmiana ich wartości, tak aby przestały być atrakcyjne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.