Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

EWOLUCJA WYŻSZYCH CZYNNOŚCI NERWOWYCH CZ. II

Związki drkgosygnałowe są cechą specyficznie ludzką i występowanie ich u dziecka różni je od zwierzęcia w sposób zasadniczy. Ponadto drugi układ sygnałów wywiera silny wpływ na układ pierwszy i przy jego udziale inaczej wytwarzają się u dzieci związki pierwszosygna- łowe, niż to się dzieje u zwierząt. Instrukcja pochodząca z zewnątrz lub sformułowana przez samo dziecko może być podłożem szybko powstających i trwałych związków czasowych również między bodźcami i reakcjami bezpośrednimi, nie mówiąc już o związkach drugosygnałowych.

Wskazane ogólnikowo różnice między przebiegiem wytwarzania różnego rodzaju reakcji warunkowych, u dzieci i u zwierząt, zostały wyżej przedstawione w sposób uproszczony. Należy je rozumieć jako te spośród cech różniących w danym zakresie, człowieka od zwierzęcia, które różnią także dziecko od zwierzęcia. Trzeba jednak pamiętać, że dane dotyczące wytwarzania związków czasowych w pierwszych tygodniach życia dziecka są nader szczupłe, a ponadto, gdy mówi się o różnicach między dzieckiem a zwierzęciem, nie uwzględnia się na ogół właściwości rozwojowych najwcześniejszego okresu życia.

Zależność przebiegu wytwarzania związków czasowych u dzieci od ich stadium rozwojowego jest tak znaczna, że w związku z tym niełatwo jest wskazać, czym różnią się zdecydowanie wyższe czynności nerwowe dziecka od wyższych czynności nerwowych człowieka dorosłego. Trzeba by mówić o poszczególnych okresach rozwojowych. Można natomiast na podstawie dotychczasowych badań scharakteryzować kierunek rozwoju ontogenetycznego. Dane z tego zakresu są jeszcze bardzo niepełne (niektóre z nich znaleźć można na poprzednich stronach niniei- szego rozdziału).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.