Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

FORMALNA STRUKTURA SZKOŁY

Mimo pewnych różnic w funkcjonowaniu szkół, formalna struktura szkoły wykazuje wyraźną biurokratyczną formę organizacji (patrz rozdz. 5). W szkolnej hierarchii władzy najwyższą pozycję ma zarząd szkoły, następnie inspektorzy lub nadzorcy (oraz ich zastępcy), dyrektorzy (oraz zastępcy), kierownicy zespołów i nauczyciele.

W szkołach występuje również specjalizacja organizacyjna. Wiek jest podstawą podziału na klasy, choć czasem kryterium organizacji stanowią zdolności ucznia. Nauczyciele pracujący w najmłodszych klasach są zgrupowani w zależności od wieku swoich uczniów, natomiast w klasach wyższych podstawą ich podziału jest przedmiot, którego nauczają.

W szkolnictwie obowiązują pewne formalne zasady, które powinny być konsekwentnie przestrzegane we wszystkich typach szkół. Zapewniają one pewien poziom uniformizacji, ponieważ każdy uczeń musi się do nich dostosować. Kreatywność i spontaniczność nie zawsze są mile widziane, dlatego że zakłócają ustalony porządek.

Władze szkolne prowadzą szczegółowy rejestr osiągnięć nauczycieli i uczniów. Ci pierwsi na ich podstawie mogą zostać awansowani lub zwolnieni, a drudzy mogą otrzymać lub nie promocję do następnej klasy.

Jak w każdej biurokratycznej organizacji w szkołach funkcjonują również związki i zasady nieformalne. Dzięki nim szkolnictwo amerykańskie jest bardziej elastyczne, niż mogłaby o tym świadczyć jego struktura formalna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.