Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na raka

Ciężka choroba nowotworowa wpływa na cały system rodzinny, powodując bardzo silny lęk. Od momentu diagnozy wzbudza przerażające myśli o bliskiej i nieuchronnej śmierci (Zdebska, Armata 1978 s. 621). Również na przestrzeni późniejszych lat, gdy dziecko zakończy szczęśliwie wstępne leczenie, lęk – tym razem przed nawrotem choroby – nie ustępuje. Rodzina więc przez okres wielu lat przeżywa silne napięcie emocjonalne, z którym musi sobie radzić.

W literaturze moża znaleźć wiele opracowań na temat funkcjonowania rodziny z dzieckiem chorym na raka. Ujmują one ten temat najczęściej w sposób wybiórczy, koncentrując się na jednym z członków systemu rodzinnego, często przy zastosowaniu badań retrospektywnych, bądź w aspekcie jednego wymiaru funkcjonowania (np. poziomu lęku, agresji, cech osobowości).

Pytania stawiane w badaniach mogą być dwojakiego rodzaju: pytania- -rozstrzygnięcia i pytania-dopełnienia. Pytania z partykułą „czy” nie są możliwe do zastosowania w podejściu systemowym. Wynika to z postawy badacza, który „podąża” za przedmiotem swych dociekań, nie stosuje eksperymentu jako sztucznej procedury, nie formułuje więc hipotez badawczych, sprawdzanych w z góry ustalonym planie. W tym podejściu właściwsze są pytania-dopełnienia, w których używa się zdań orzekających poprzedzanych zaimkami pytającymi lub przysłówkami: „jak,” „kiedy”, „jaki” itp. Pytanie-dopełnienie w ujęciu systemowym wyznacza konieczność szukania możliwie różnych odpowiedzi na sformułowany problem badawczy. Tym samym unika się wyczerpującego rozstrzygnięcia za pomocą dychotomicznego opisu problemu. Chodzi bowiem ostatecznie o ustalenie związków i znaczenia elementów funkcjonujących w systemie, a nie tylko o to, czy one w ogóle występują. Pytania najczęściej stawiane dotyczą przebiegu relacji wewnątrz i na zewnątrz systemu, natomiast mniej istotne są pytania o zachowania, które prezentuje badany (Dołęga 1994 s. 28 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.