Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Funkcjonowanie w sytuacji choroby w percepcji dziecka zdrowego

Rodzice i chore dziecko to nie jedyne osoby, na które ma wpływ rozpoznanie choroby. Stanowi ono również ogromne przeżycie dla pozostającego, zdrowego rodzeństwa (Pi – Niań 1991 s. 20 i nn.). W badaniach Brett i Davies (1988 s. 332 i n.) nad reoceną sytuacji choroby rodzeństwa, badane zdrowe rodzeństwo przedstawiło cztery jej stadia:

Uświadomienie – w tym okresie najczęściej zdrowe rodzeństwo potrzebowało wiele czasu, by powaga sytuacji dotarła do jego świadomości. Świadomość zagrożenia ze strony choroby białaczkowej docierała do niego pośrednio, wskutek obserwacji, jak chorobę przeżywają rodzice, reagujący silnym lękiem i płaczem. Czasami rodzice przez miesiąc od diagnozy zwlekali z informacją o chorobie nowotworowej i jej implikacjach.

Alarm – to stan, w którym zdrowe rodzeństwo uświadamia sobie powagę diagnozy, bojąc się śmierci chorego dziecka i tego, że może to być rzeczywiście prawdopodobne. Wczesne reakcje, opisywane przez zdrowe dzieci, to strach o zdrowie chorego rodzeństwa oraz zmieszanie wynikające z niewiedzy, czego można oczekiwać. Jednak aby poradzić sobie z tymi emocjami, rodzeństwo początkowo poszukiwało informacji i zapewnień rodziców, że wszystko dobrze się skończy. Zdrowe rodzeństwo z chwilą, gdy choroba rodzeństwa zostawała ujawniona, spotykało się w szkole i w swoim otoczeniu z pytaniami o zdrowie dziecka chorego, o leczenie, jego komplikacje oraz wygląd (po chemioterapii). Te nie zawsze delikatnie stawiane pytania prowadziły do dodatkowych obciążeń, a przez to do zmiany zachowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.