Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Identyfikacja jednostki z grupą

To dostrzeganie, ujmowanie grupy jako pewnej całości ma w ogóle doniosły wpływ na ustosunkowanie się do niej jednostki. Ono podsyca konformizm, tak jak na odwrót, konformizm istniejący w grupie ułatwia uchwycenie jej jako pewnego tworu społecznego wyższego rzędu i przeciwstawienie jej grupom innym. Takim bardzo zewnętrznym konformi- stycznym rekwizytem ułatwiającym ujęcie grupy jako całości jest np. specjalny wspólny strój, uniform, mundur.

Powyższe warunki sprzyjają wytworzeniu się tzw. identyfika- c j i jednostki z grupą. Twierdzić można, iż identyfikacja jest pewnego rodzaju stosunkiem, a nie mechanizmem działania, że więc sprawę tę poruszamy nie na właściwym miejscu. Wobec faktu jednak, iż w wielu wypadkach trudno oddzielić stosunek od mechanizmu będącego jego osnową, i dalej wobec faktu, iż tzw. identyfikacja pozostaje w ścisłym związku ze zjawiskami, które teraz właśnie omawiamy, poświęcimy jej na tym miejscu kilka słów.

„Identyfikacja” jest terminem bardzo często używanym i może nadużywanym w psychologii normalnej, a zwłaszcza w psychopatologii. Jak wiadomo, specjalnie psychoanalitycy spopularyzowali ten termin robiąc z niego szeroki użytek w swoich teoriach. Nic dziwnego, że termin ten nie zawsze używany bywa w tym samym znaczeniu. Niektórzy autorzy, jak np. P. M. Symonds, usiłują zebrać i poklasyfikować te znaczenia 1. Nie będziemy jednak omawiać tutaj ich wszystkich, ograniczając się do tego tylko, co jest potrzebne dla celów psychologii społecznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.