Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Jung a sny

Jung, podobnie jak Freud, przywiązywał dużą wagę do marzeń sennych. Uważał, że treść snów wiąże się zarówno z przyszłością, jak i z przeszłością, że pełnią one funkcję kompensowania tych aspektów osobowości, które pomijane są w życiu na jawie. Na przykład w marzeniach sennych mężczyzny, który lekceważy swą animę, pojawiać się będą postacie obrazujące ją. Jung dzieli sny na sny „duże”, w których występuje dużo treści archetypowych, oraz sny „małe”, których treść wiąże się w większym stopniu z aktywnością świadomą.

Metoda amplifikacji. Metoda ta była stosowana przez Junga w celu wyjaśnienia niektórych elementów marzeń sennych o potencjalnie bogatym znaczeniu symbolicznym. Jest ona przeciwieństwem metody wolnych skojarzeń. Polega ona na tym, że osoba badana podaje liniową serię reakcji werbalnych na dany element snu, który jest jedynie punktem wyjścia kolejnych skojarzeń. Skojarzenia te zwykle dość daleko odbiegają od początkowego elementu. W wypadku metody amplifikacji osoba badana musi się zatrzymać przy danym elemencie snu i podawać liczne skojarzenia wiążące się z nim. Reakcje werbalne badanego tworzą wokół danego elementu snu konstelację skojarzeń i określają wielostronne znaczenie, jakie ma on dla osoby, która śniła ten sen. Jung zakłada, iż prawdziwy symbol ma zwykle wielorakie znaczenie i nigdy nie jest w pełni poznawalny. Analitycy mogą jedynie pomagać w wyjaśnieniu danego elementu swoją wiedzą na ten temat. W celu rozszerzenia znaczeń symbolicznego elementu mogą oni odwoływać się do starożytnych przekazów, mitologii, baśni, tekstów religijnych, etnologii i etymologii. W pismach Junga można spotkać wiele przykładów metody amplifikacji, na przykład symboliczne znaczenie ryby (1951) i drzewa (1954c).

Metoda serii snów. Freud, jak pamiętamy, analizował sny w ten sposób, iż pacjent podawał wolne skojarzenia nasuwające się mu przy każdym kolejnym składniku snu. Następnie, analizując te skojarzenia oraz samą treść snu, Freud dochodził do interpretacji znaczenia snu. Jung nie dezawuował tego podejścia, lecz sam rozwinął inną metodę. Zamiast pojedynczego snu poddawał interpretacji całą serię snów danej osoby tworzą one [sny] logicznie powiązaną serię, w której znaczenie odsłania się stopniowo, w sposób bardziej lub mniej samorzutny. Seria taka stanowi kontekst, który uzupełnia sam śniący. Jest to tak, jakby leżał przed nami nie jeden, lecz kilka tekstów rzucających z różnych stron światło na jakieś nieznane terminy, tak że przeczytanie wszystkich tych tekstów pozwala wyjaśnić znaczenie trudnych ustępów w każdym z nich […] Interpretacja każdego niejasnego fragmentu musi być oczywiście oparta na przypuszczeniach, ale seria jako całość daje nam wszelkie przesłanki, jakich potrzebujemy, by skorygować błędy, które popełniliśmy w poszczególnych fragmentach (1944, s. 12).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.