Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

KORPORACJE MIĘDZYNARODOWE I MAŁE FIRMY

Jednym z najważniejszych skutków postępu technicznego w dziedzinie transportu i komunikacji było powstanie w XX w. korporacji międzynarodowych. Posiadają one główną siedzibę w jednym kraju, ale przez firmy, których są właścicielami lub które kontrolują, prowadzą działalność w wielu innych krajach. Przykładami zarządzanych ze Stanów Zjednoczonych międzynarodowych korporacji są spółki naftowe (np. Mobil), koncerny samochodowe (np. Ford) i firmy telekomunikacyjne (np. IBM).

Korporacje międzynarodowe wywierają potężny wpływ na światową gospodarkę i politykę. General Motors, na przykład, działa niemal w czterdziestu krajach: wartość rocznej sprzedaży produktów tej korporacji przekracza 80 miliardów dolarów. Rzecz jasna, tak wysokie obroty czynią General Motors główną częścią gospodarki w wielu tych krajach. Siedziby zarządów wielu naj- większych korporacji międzynarodowych znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Pozycja gospodarcza tego kraju i potęga jego własnych zasobów ekonomicznych zapewniają tym zarządom olbrzymi wpływ na gospodarkę światową. Wpływ korporacji międzynarodowych nie zawsze jest korzystny dla krajów, w których prowadzą działalność. Niektóre korporacje oskarżano w przeszłości o próbę obalenia rządu (np. w Iranie w 1953 r.) oraz o przekupywanie urzędników państwowych (np. w Japonii w latach osiemdziesiątych). Z drugiej strony, korporacje międzynarodowe zapewniają krajom rozwijając jon się dostęp do zasobów finansowych i zaawansowanej technologii, czego te kraje w inny sposób nie mogłyby osiągnąć.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych to nie tylko konglomeraty i korporacje. W rzeczywistości, prawie połowa siły roboczej jest zatrudniona w małych firmach, liczących stu i mniej pracowników. Należą do nich, na przykład, firmy prawnicze, pralnie, sklepy spożywcze, restauracje i wypożyczalnie kaset wideo. Coraz częściej właścicielami i pracownikami tych firm są członkowie mniejszości narodowych i niedawni imigranci.

W Stanach Zjednoczonych co roku powstają setki tysięcy małych firm. Znaczna ich część nie dysponuje kapitałem wystarczającym do rozwoju działalności czy przetrwania okresowego braku koniunktury. W konsekwencji, większość z nich upada – ponad połowa w ciągu dwóch lat od czasu otwarcia, a około 90% w ciągu dziesięciu łat (Aldrich i Auster, 1986). Niemniej jednak ciągle powstają nowe. Małe firmy odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce amerykańskiej: mają bezpośredni kontakt z konsumentem i stwarzają więcej nowych miejsc pracy niż duże korporacje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.