Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Logika klas i logika relacji

O ile więc cechą podstawową stadium operacji konkretnych jest zależność ich od treści, na których są dokonywane, o tyle stadium formalne operacji charakteryzować będzie uniezależnienie się od treści, co spowoduje znowu zasadnicze przeobrażenia w myśleniu dzieci i zmiany w ich podejściu do zadań. Dziecko staje się zdolne do stawiania hipotez i ich kolejnej weryfikacji. Będzie to zdobyczą następnego okresu rozwojowego, jakim jest wiek dorastania. Wspominamy o tym dlatego, że każda zmiana jakościowa jest wcześniej przygotowywana i są jej zwiastuny wcześniejsze, zapowiadające przekształcenie określonych funkcji.

Piaget nazywa „ugrupowaniami” takie systemy operacji, które odznaczają się fragmentarycznością, odnoszą się bowiem albo do logiki klas, albo do logiki relacji. Ugrupowaniem operacyjnym jest np. klasyfikacja czy szeregowanie, leżące u podstawy tworzenia się pojęć liczby: czasu, ruchu esy ujmowania stosunków (Jurkowski, 1967).

Dla młodszego wieku szkolnego (8-11 lat) charakterystyczne jest istnienie i funkcjonowanie w postaci więcej lub mniej izolowanej różnych systemów konkretno-operacyjnych. Tworzą one zintegrowany system za pomocą, którego dziecko może łatwo przechodzić przy rozwiązywaniu zadania od jednej struktury do drugiej. Dziecko w tym wieku opanowało już pierwszą formę odwracalności operacji: inwersję (negację). Operacje logiczne, które dziecko przeprowadza, na tym poziomie, dotyczą przedmiotów a nie zdań, dlatego nazywają się w terminologii Piageta – konkretnymi: choć są one operacjami klas i relacji, jednakże nie wyczerpują ani całej logiki klas, ani całej logiki relacji. Operacje klas zakładają wzajemną odwracalność przez zwrotność. W sposób izolowany zaczyna ona występować w tym okresie jako system równoległy z operacjami konkretnymi. Jednakże integracja tych systemów stanie się zdobyczą następnego okresu. Początki jego Piaget ustala na 11 -12 lat. W naszej terminologii-na koniec młodszego wieku szkolnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.