Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Metoda kompetentnych sędziów

Z kolei trzeba wspomnieć o metodzie szacowania (rating), zwanej także metodą odwołania się do opinii kompetentnych sędziów. Gdy np. chcemy członków danej grupy dziecięcej uporządkować według stopnia ich sumienności w spełnianiu ich obowiązków, to oczywiście porównania takiego nie da się dokonać przez ścisły liczbowy pomiar sumienności poszczególnych jednostek. Ale wychowawca bardzo często potrafi dzieci danej grupy ustawić w szereg od najbardziej do najmniej sumiennego. Jeżeli się okaże, iż kilku wychowawców znających te dzieci uszereguje je w sposób identyczny lub prawie identyczny niezależnie od siebie (bez porozumiewania się), to możemy do takiego uporządkowania przywiązywać już pewną wagę i nie uważać go za czysto dowolne i subiektywne. Otóż w powyższym przykładzie owi wychowawcy pełnią właśnie rolę „kompetentnych sędziów”.

W niektórych wypadkach kompetentni sędziowie uważają za możliwe nie tylko ułożyć dane osoby według żądanej cechy w szereg, ale nawet stwierdzić, iż odstęp pomiędzy osobą A i B jest większy czy mniejszy aniżeli między B i C. W tym wypadku porządkowanie i porównywanie jednostek czy gruip może być jeszcze bardziej ścisłe.

Metoda kompetentnych sędziów ma znaczenie z tego względu, że bardzo często ona właśnie dostarcza kryterium pozwalającego ustalić wartość metod nowych. Fakt, iż wyniki otrzymane pewną metodą są zgodne z opinią kompetentnych sędziów wydaną na podstawie długotrwałego bliskiego kontaktu z osobami badanymi, jest dowodem, iż dana metoda jest trafna i że przy jej pomocy śledzimy to właśnie, co chcemy badać. Zazwyczaj opieramy się przy tym na opinii nie jednego sędziego, lecz kilku. By można było ustalić stopień korelacji pomiędzy oszacowaniem przez sędziów a wynikami uzyskanymi przy pomocy innej metody, poleca się zazwyczaj sędziom formułować opinie w skali kilkostopniowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.