Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Metoda opracowana przez R. Likertal

Mając teraz przed sobą osobę, którą zamierzamy zbadać, przedstawiamy jej tę skalę prosząc, aby postawiła znak przy tych wszystkich tezach, z którymi może się zgodzić, a więc które odpowiadają jej stanowisku. Dodając teraz liczby odpowiadające stopniom zajmowanym przez aprobowane przez badanego tezy i obliczając ich średnią, uzyskujemy ostateczną postawę badanego w stosunku do danej sprawy w formie pe’wnej liczby. Jest to odzywiście rzeczą bardzo cenną, gdyż umożliwi nam porównywanie postaw różnych jednostek i ewentualnie – ścisłe uchwycenie zmiany postawy u danych jednostek pod wpływem takich czy innych warunków. Rzecz jasna, że możemy też na tej drodze obliczać postawę całej grupy. Po prostu wyliczamy średnią postaw zajętych przez wszystkich jej członków. Naturalnie pozwoli nam to analogicznie porównywać z Sobą postawy różnych grup albo zmianę postawy tej samej grupy.

Z innych metod liczbowego mierzenia postaw wymienimy tu jeszcze tylko metodę proponowaną przez R. Likerta1. Postępowanie przy tworżeniu sikali jest tu o wiele prostsze. Badacz tworzący skalę formułuje szereg opinii odnoszących się do danej sprawy, tak pomyślanych, iż ustosunkowanie się do nich może przyjąć różne stopnie. Mianowicie osoiba badana będzie mogła zadecydować, czy z daną tezą najzupełniej się zgadza, czy też tylko ogólnie się zgadza, czy jest może niezdecydowana, a dalej czy nie zgadza się z nią ogólnie czy też ją stanowczo odrzuca. Analogicznie wobec tezy inaćzej sformułowanej osoba badana może wypowiedzieć się, czy czynność, o którą jest zapytywana, wykonuje zawsze, często, przypadkowo, rzadko, prawie ‚nigdy. Tym ipięciu możliwościom przyporządkowuje się liczby od 1 do 5. Skoro dana osoba wypowie się w ten sposób w stosunku do szeregu tez, dodaje się liczby odpowiadające pozycjom zajętym przez nią przy poszczególnych pytaniach i Wylicza się ich średnią, która jest ostatecznym rezultatem znamionującym postawę jednostki. Postępuje się przy ‘tym tak, że jeżeli pozycje zajmowane w odniesieniu do pewnych tez wykazują dużą niezgodność z pozycją ostateczną (wypadkową), to tezy te eliminuje się jalko niestosowne. Badania kontrolne wykazały, iż postawy mierzone metodą Th ur stone’a i metodą Likerta wykazują dużą zgodność. Jest więc w zasadzie rzeczą obojętną, która z tych metod zostanie w praktyce zastosowana.

Wspomnieliśmy już powyżej o możliwościach stosowania skali ‚postaw. Nie będziemy jednak przytaczali tutaj wszystkich odnośnych badań i ich wyników. Stwierdzimy tylko, iż przy pomocy tej metody udało się zmierzyć stopień wpływu na różne zespoły takich środków masowego oddziaływania, jak kino, radio i lektura h Można też na tej drodze śledzić dokonywanie się spontanicznych zmian w pośtawach społeczeństwa. I tak Murphy i Likert badali tą samą skalą studentów dwóch uniwersytetów amerykańskich w odstępie 10 lat. Okazało się, iż postawy młodzieży obu uniwersytetów przesunęły się w tym interwale ku radykalizmowi2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.