Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Mitologia kary – dalszy opis

Skuteczne kierowanie zachowaniami w klasie szkolnej wymaga czegoś więcej niż wzmacniania u uczniów uwagi, uczestnictwa i zachowań wartościujących. Wymaga także osłabienia czy też wytłumienia zachowań niewłaściwych. Gdy uczniowie w należyty sposób uważają i uczestniczą w lekcji uznajemy, iż są „motywowani”. Jeśli nie zachowują się niewłaściwie, stwierdzamy, że są „dobrze zdyscyplinowani”. A gdy jeszcze nadto zachowują się w sposób należyty bez uciekania się z naszej strony do napomnień czy przymusu, powiadamy, że cechuje ich „samomotywacja”, „samodyscyplina”, czy też „zdolność kierowania sobą”. Naszym celem (jako nauczycieli) jest spowodowanie, by nasi uczniowie potrafili sami sobą kierować.

Pamiętasz z rozdziału 2., że to co robimy, by zmodyfikować niewłaściwe zachowania, zależy od tego co uznajemy za ich przyczynę. Przekonanie, iż w grę wchodzą tu przyczyny wewnętrzne – np. wrodzone skłonności, potrzeby, popędy – narzuca działania (na rzecz zmian) całkowicie odmienne od tych, których podejmowanie wypływa z przekonania o przyczynach wyłącznie środowiskowych. Nie wystarczy, że będziemy wychodzić tylko z jednego punktu widzenia lub z założenia „rób to, co wydaje ci się słuszne w danej chwili”. Nasze działania na rzecz zmian muszą być konsekwentne i powinny wypływać z humanistycznego podejścia do uczniów, w którym uwzględnia się także precyzyjne narzędzia nauki o zachowaniu.

Zrozumienie zachowań człowieka związanych z nauczaniem nastawionym na kształtowanie samodyscypliny wymaga posiadania informacji o: 1) pozytywnych i negatywnych efektach kary, 2) środkach, które można stosować zamiast kary oraz 3) sposobach łączenia reguł wzmacniania pozytywnego i wygaszania z regułami karania wraz z warunkami uczenia się, aby można było opracować skuteczne strategie modyfikacji zachowania. Rozdział 10. pomoże Ci się zapoznać ze strategiami, które mają charakter pozytywny, a jednocześnie skutecznie doprowadzą Twoich uczniów do 50 tego, bv stali się zdolni do kierowania sobą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.