Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE A MUSICA MEDICA CZ. II

Stosowanie muzykoterapeutycznych seansów Musica Medica wpływa, aczkolwiek w niewielkim stopniu, na poprawę stanu mowy badanych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obserwuje się minimalne, ale jednak pozytywne zmiany w mowie, szczególnie w zakresie fonacji (emisji głosu), prozodii i tempa wypowiedzi (większa umiejętność naśladowania różnych pochodów rytmicznych i sposobów akcentowania, zachowania właściwej intonacji), sprawności aparatu artykulacyjnego (przede wszystkim języka) i koordynacji jego ruchów oraz sposobie wypowiadania się.

Często podczas sesji zanikały u chłopców mimowolne ruchy rąk, ich ciała się rozluźniały. Wydawało się, że po sesjach badani są bardziej spokojni i wyciszeni. Wychowawczyni Łukasza powiedziała, że jej uczeń od czasu rozpoczęcia udziału w zajęciach muzykoterapeutycznych Musica Medica troszeczkę się „rozgadał”, stał się bardziej komunikatywny i otwarty.

Mama Krzysia stwierdziła, że jej syn odkąd zaczął uczestniczyć w muzy- koterapii metodą Musica Medica, zaczął wyraźniej mówić oraz używać nowych określeń i wyrazów, a więc – znacznie poszerzyło się jego słownictwo.

Zadziwiające dla wychowawczyni Mateusza okazało się zainteresowanie chłopca muzyką tzw. poważną oraz jego poprawne zachowanie podczas sesji muzykoterapeutycznych i zaangażowanie w nie (zaczął przynosić płyty, których chciał posłuchać za pośrednictwem aparatury Musica Medica).

Na podstawie poczynionych podczas badań obserwacji oraz rozmów z dziećmi i wywiadów z ich opiekunami należy stwierdzić, że seanse akustyczno-wibracyjne Musica Medica działają na uczniów kojąco, uspokajająco i znacznie redukują współruchy.

Być może, włączenie muzykoterapii Musica Medica w skład kompleksowej terapii mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i stosowanie seansów na przykład przed zasadniczymi zajęciami logopedycznymi zaowocowałoby zaskakującymi efektami terapii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.