Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

MYŚLI, WYOBRAŻENIA I CZYNNOŚCI NATRĘTNE CZ. II

Natręctwa, w znaczeniu psychopatologicznym, są to myśli lub wyobrażenia uporczywie narzucające się, lub czynności ruchowe wielokrotnie wykonywane mimo przeświadczenia o ich niedorzeczności. Nerwica, w przebiegu której natręctwa stanowią objaw dominujący, nazywana jest nerwicą z natręctwami lub anankastyczną. Ta ostatnia nazwa, pochodząca od greckiego słowa ananke oznaczającego konieczność, przeznaczenie, los, wskazuje na element przymusu (kompulsji) charakterystyczny dla natręctw i fobii (por. niżej). Objawy te bowiem, w odczuciu chorego, narzucają się nieodparcie i wbrew jego woli. W niektórych przypadkach nerwicy anankastycznej natręctwa wykazują znaczne nasilenie i uporczywość. Chory np. wielokrotnie myje ręce, by ustrzec się przed bakteriami. Obawa przed chorobą zakaźną skłania go do mycia rąk po kilkadziesiąt razy dziennie. Czasem czynność ta przybiera postać pewnego ceremoniału, z przestrzeganiem określonej kolejności ruchów i jakby pewnej techniki mycia. W przypadku „pomyłki” chory myje ręce raz jeszcze, od początku, by już na pewno były czyste i pilnie uważa, żeby nie dotknąć brudnych przedmiotów, np. klamki. „Odkaża” je więc za pomocą różnych środków, ale obawa przed bakteriami utrzymuje się nadal. Chory żyje w stałym napięciu, a mycie rąk, tyle razy podejmowane w ciągu dnia, doprowadza go do rozpaczy. Chory przy tym zachowuje krytycyzm wobec swoich obaw, uważa je za nieuzasadnione, za wyolbrzymione, ale przykremu natręctwu ulega: „zrobię to jeszcze raz i będę miał spokój”. Pociecha ta jednak jest złudna, bo chory wkrótce ponawia te same czynności przymusowe. Czasem próbuje odsunąć od siebie natrętne myśli, przeciwstawić się nim. Usiłowania te jednak kończą się niepowodzeniem a nawet nasilają przykre uczucie wewnętrznego napięcia, które opada i rozładowuje się na pewien czas, zwykle na krótko, po wykonaniu czynności natrętnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.