Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Narzędzia do pomiaru osobowości

Wśród współczesnych psychologów nikt nie przyczynił się bardziej niż Murray do rozwoju metod określania osobowości. Opracował on wiele pomysłowych technik pomiaru osobowości, z których tylko niewielka część jest systematycznie wykorzystywana w praktyce. Jego publikacje – Explorations in personality i Assessment of men – dostarczają wielu przykładów świadczących o pomysłowości i różnorodności narzędzi, które opracował lub do których opracowania się przyczynił. Jedno z nich, a mianowicie Test Apercepcji Tematycznej (Thematic Apperception Test), stało się, po teście Rorschacha, najpowszechniej obecnie stosowaną techniką projekcyjną (Lin- dzey, 1961: Murstein, 1963: Zubin, Eron i Schumer, 1965).

Prawie wszystkie narzędzia Murraya zostały skonstruowane zgodnie z jego podstawowym przekonaniem, że do istotnego zrozumienia zachowania człowieka nie doprowadzi badanie niższych organizmów ani ludzi w wysoce ograniczonych warunkach, lecz wszechstronne badanie zachowania indywidualnego. Innymi słowy: Murray opowiada się za zbieraniem wielu różnorodnych danych, które powinny odzwierciedlać szeroki zakres tendencji behawioralnych i zdolności. Jest on przekonany, że psycholog powinien w pełni wykorzystywać tę pomyślną okoliczność, że ma do czynienia z organizmem obdarzonym zdolnością mowy. W przeciwieństwie do biologa, zoologa czy fizyka psycholog ma do czynienia z badanym umiejącym dużo powiedzieć o procesach wewnętrznych, jakie w nim zachodzą, oraz o zdarzeniach zewnętrznych, na które zwraca uwagę – czyli o podstawowych determinantach zachowania. Wprawdzie sprawozdania te trzeba oceniać z dużą ostrożnością i nie zawsze je brać za dobrą monetę, niemniej jednak stanowią one niezbędny punkt wyjścia w dążeniu do rozwikłania tajemnic ludzkiego zachowania.

Biorąc pod uwagę to zainteresowanie subiektywnym aspektem zachowania, trudno się dziwić, że Murray stał się pionierem w opracowaniu takich narzędzi pomiaru osobowości, które mają umożliwić poznanie całej treści psychiki osoby badanej. Jego narzędzia z reguły nie ograniczają możliwości reagowania osoby badanej przez podawanie ustalonych z góry kategorii, lecz umożliwiają jej pełną i subiektywną ekspresję. Techniki te angażują w pełni wyobraźnię i fantazję. Dostarczają one badaczowi wielkiej liczby danych, które są jednocześnie obiecująco bogate i zniechęcająco złożone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.