Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

NAUKA I TECHNIKA

Nauka i technika odgrywają główną rolę w instytucjonalnej strukturze nowoczesnych społeczeństw. W tym rozdziale zajmiemy się problemami rozwoju nauki i nauką jako procesem społecznym. Omówimy normy rządzące nauką, odstępstwa od tych norm, a także kwestię postępu w nauce. Zbadamy też zagadnienie zależności nowoczesnego społeczeństwa od techniki, jej wpływ na zmiany społeczne oraz sprawę polityki prowadzonej przez państwo w tej dziedzinie.

Jednym ze znamion współczesnego społeczeństwa jest ważna rola, jaką w jego instytucjonalnej strukturze odgrywa nauka i technika. Nauka to systematyczne zdobywanie wiarygodnej wiedzy o świecie fizycznym i społecznym przez obserwację empiryczną (posługiwanie się ludzkimi zmysłami). Dzięki nauce możemy dokładnie zrozumieć naturę i funkcję zjawisk fizycznych i społecznych. Technika różni się od nauki, choć jest z nią ściśle związana: zajmuje się zastosowaniem wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów praktycznych.

Technika jest starsza od nauki. Ludzie pierwotni, zanim zdobyli szczegółową wiedzę naukową, metodą prób i błędów wyrabiali narzędzia, broń: budowali schronienia. Nawet dzisiaj wielu ludzi posługuje się nowoczesną techniką, nie rozumiejąc jej naukowych podstaw. Na przykład: nie wszyscy ludzie, którzy latają samolotami, wiedzą, dlaczego samolot może się wznieść i utrzymać w powietrzu: niewielu ludzi – mimo że używają przełączników światła w swoich domach – rozumie naturę prądu i zasadę działania obwodów elektrycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.