Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Nauka jest procesem społecznym i ma swój zbiór norm

Funkcjonaliści twierdzą, że nauka jest użytecznym narzędziem poznawania i kontrolowania świata fizycznego i społecznego: dostarcza ona wiedzy, za pomocą której można rozwiązywać problemy społeczne. Nauka ułatwia również zmiany społeczne, które wpływają na poprawę warunków życia. Zdaniem funkcjonalistów stosunki łączące naukę i społeczeństwo mają charakter wzajemnego oddziaływania. Teoretycy konfliktu nie zgadzają się z poglądem, że nauka jest neutralnym narzędziem postępu społecznego, lecz twierdzą, że służy ona interesom tych, którzy ją finansują, a zatem najczęściej ekonomicznej i politycznej elicie społeczeństwa.

Nauka jest procesem społecznym i ma swój zbiór norm. Po pierwsze, jest uniwersalna, co oznacza, że ocena badań naukowych powinna się odbywać wyłącznie na podstawie ich merytorycznej wartości. Po drugie, wiedza naukowa jest wspólną własnością społeczeństwa i winna być powszechnie dostępna. Po trzecie, nauka powinna być działalnością bezinteresowną i altruistyczną. Powinno się ją uprawiać w celu zdobycia wiedzy, a nie osobistych korzyści. Po czwarte, nauka jest formą zorganizowanego sceptycyzmu. Cała wiedza naukowa powinna być przedmiotem skrupulatnych badań: bez nich niczego nie można w nauce przyjąć.

Zasady te nie eliminują zachowań dewiacyjnych w nauce. Niektórych naukowców interesują przede wszystkim korzyści osobiste: inni, oceniając prace naukowe, kierują się osobistymi cechami ich autorów. Są naukowcy, których badania objęte są tajemnicą. Oszustwo również nie jest zjawiskiem całkowicie obcym nauce. Kuhn określa postęp naukowy jako budowanie na już istniejącej wiedzy: stanowi ono treść tzw. nauki normalnej. Czasem jednak obowiązujący „paradygmat” okazuje się niewystarczający i trzeba stworzyć nowy paradygmat. Zmiana paradygmatu, czyli rewolucja naukowa, dokonała się przez zastąpienie astronomii Ptolemeusza astronomią Kopernika, fizyki Newtona fizyką Einsteina i przedfreudowskich koncepcji ludzkiej osobowości psychoanalizą Freuda.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.