Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Neurotyczne potrzeby według Horney’a – kontynuacja

Powyższe potrzeby stanowią źródła wewnętrznych konfliktów. Na przykład neurotyczna potrzeba miłości jest nienasycona: im więcej neurotyk (lub neurotyczka) otrzymuje, tym więcej chce. W rezultacie nigdy nie jest zadowolony. Podobnie neurotyczna potrzeba niezależności nigdy nie może być zaspokojona w pełni, ponieważ inna część osobowości neurotyka pragnie, by był on kochany i podziwiany. Dążenie do perfekcji jest od początku przegraną sprawą. Wszystkie te potrzeby są nierealistyczne.

W późniejszej publikacji Homey (1945) przeprowadza klasyfikację tych dziesięciu potrzeb, dzieląc je na trzy kategorie: 1) dążenie ku ludziom, np. potrzeba miłości, 2) odsuwanie się od ludzi, np. potrzeba niezależności, 3) występowanie przeciw ludziom, np. potrzeba władzy. Każda z tych kategorii reprezentuje pewne podstawowe nastawienie czy orientację w stosunku do innych i siebie samego. Istnienie tych odmiennych orientacji stanowi, według Homey, podłoże wewnętrznego konfliktu. Zasadnicza różnica między konfliktem normalnym a neurotycznym jest różnicą o charakterze ilościowym. rozbieżność między sprawami wchodzącymi ze sobą w konflikt jest znacznie mniejsza dla osoby normalnej niż dla neurotyka” (1945, s. 31). Innymi słowy: każdy ma konflikty, lecz u niektórych ludzi, głównie z powodu ich wczesnego doświadczania odrzucenia, zaniedbywania, nadmiernej opiekuńczości i innych rodzajów niefortunnych oddziaływań rodzicielskich, występują one w ostrzejszej postaci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.