Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Niepokojące zjawiska w zachowaniu młodzieży

Wrastanie młodzieży, w społeczeństwo dorosłych wiąże się z koniecznością przyjęcia określonych postaw i poglądów. Sprawy światopoglądowe stanowią odrębny-teren pojawiania się trudności. Światopoglądowe niepokoje i wątpliwości młodzieży rzutują bardzo często na jej postawę wobec otaczającego świata, społeczeństwa i dóbr kulturalnych przez to społeczeństwo wytworzonych.

J. Szczepański (1958) do zjawisk niepokojących w zachowaniu się młodzieży zalicza: negatywne postawy wobec wzorów postępowania przekazywanych przez dorosłych, często spotykane odrzucanie w ogóle wzorów i norm moralnych, negatywny stosunek do idei społeczno-politycznych, a ponadto w niektórych środowiskach cynizm, negatywny stosunek do pracy, skłonność do alkoholizmu, niszczenia mienia społecznego, nie prowokowanej agresji itp.

Odmienną grupę trudności stanowią te, które pojawiają się wraz ze wzrostem samoświadomości i są wyrazem stosunku do samego siebie. Najczęściej wiążą się one z nieadekwatną samooceną. Młodzi lu- dzie z reguły bądź przeceniają swoje walory i możliwości, bądź nie doceniają ich zupełnie. Na tym tle rodzą się odpowiednie do samopoczucia formy zachowania się, utrudniające proces wychowawczy. Jedni zachowują się z nadmierną pewnością siebie, lekceważąc wszelkie wskazówki i ostrzeżenia, inni-wykazują nadmierne zahamowanie, nieśmiałość, chorobliwy brak pewności, stronią od kontaktów społecznych. Bywają również tacy, którzy niską samoocenę usiłują zamaskować zuchwałością, fanfaronadą, nieoczekiwanymi wyskokami, zgrywaniem się itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.