Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Obserwowanie zachowania innych ludzi – ciąg dalszy

Cechy modela i obserwatora często łącznie decydują o tym, co się zdarzy. Szczególnie pouczające badanie, które wykazało istnienie interakcji między modelem i obserwatorem, przeprowadzili Hetherington i Frankie (1967) na małych dzieciach i ich rodzicach. Badacze obserwując rodziców określili najpierw stopień serdeczności i opiekuńczości okazywanych przez każde z nich dziecku, ustalając także, które z rodziców dominowało w sprawach opieki nad dzieckiem. Następnie dziecko obserwowało, jak każde z jego rodziców bawiło się zabawkami i grami dostarczonymi przez badacza, po czym pozwalano dziecku bawić się tymi samymi materiałami i rejestrowano jego zachowania naśladowcze. Dzieci obu płci znacznie częściej naśladowały tego z rodziców, który był serdeczny i opiekuńczy, niż tego, który był zimny lub karzący, lecz w największym stopniu dotyczyło to dziewcząt, których matki były serdeczne wobec nich. Ogólnie biorąc, ten z rodziców, który był dominujący, również wywoływał więcej zachowań naśladowczych, chociaż dziewczęta, których ojciec był dominujący, naśladowały matkę nieco częściej niż ojca.

W kulturach ludzkich bardzo często nabywa się nowych zachowań przez obserwację zachowań innych osób. Nauczanie to często ma charakter zupełnie bezpośredni – dana osoba (zwłaszcza dziecko) uczy się robić to, co widzi, że robią inni. Jednakże wpływ na ludzi mogą wywierać także modele prezentowane w postaci bardziej symbolicznej. Obrazowe formy prezentacji, takie jak film czy telewizja, stanowią źródło modelów o dużym wpływie. Na przykład Bandura, Ross i Ross (1963a) stwierdzili, że u dzieci, które obserwowały agresywne zachowanie żywego dorosłego modela, tendencja do naśladowania nie była silniejsza niż u dzieci, które oglądały to samo zachowanie na filmie lub nawet w postaci animowanej historyjki obrazkowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.