Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Ocena atrakcyjności działań

Bardzo racjonalnym sposobem oceny atrakcyjności działań jest obliczenie tak zwanej wartości oczekiwanej, czyli przeciętnej użyteczności poczynania. Jeśli wartość sukcesu i niepowodzenia oznaczymy odpowiednio przez w(s) i w(n), a ich prawdopodobieństwo przez – p(s) i p(n), to wartość oczekiwana działania równa się: w(s) p(s) + w(n) p(n). Jest to więc prosta liniowa kombinacja informacji. Im większa jest wartość oczekiwana, tym działanie staje się bardziej atrakcyjne. Taki styl oceny zachowań jest racjonalny, ponieważ człowiek bierze pod uwagę wszystkie ważne parametry możliwych wyników. Jednocześnie jednak jest on dość trudny i często przewyższa możliwości poznawcze człowieka.

Psychologowie wykryli i opisali wiele metod integrowania informacji o działaniach ryzykownych. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie spośród nich, które będę nazywał stylem P oraz stylem W. Stosując pierwszy z nich, człowiek zwraca główną uwagę na prawdopodobieństwa możliwych wyników działania. O jego atrakcyjności nie tyle decyduje wartość sukcesu i niepowodzenia, co ich szansa. Mówiąc językiem obiegowym, człowiek kieruje się w tym przypadku raczej możliwością realizacji celu niż jego użytecznością. Ludzi preferujących styl P można by nazwać realistami, którzy dążą do tego, aby ich poczynania z olbrzymim prawdopodobieństwem skończyły się sukcesem, nawet gdy ten sukces nie jest zbyt cenny. Taki ostrożny styl postępowania może wiązać się z pewnym asekuranctwem lub lękiem przed frustracją.

Przeciwnie, posługując się stylem W, jednostka przypisuje największą wagę wartości wyników: przede wszystkim analizuje ona atrakcyjność celu, a nie prawdopodobieństwo jego realizacji. Takie postępowanie jest bardzo ryzykowne i często prowadzi do frustracji, ponieważ z reguły to, co jest bardzo wartościowe, zdarza się dość rzadko. Ale jeśli się zdarzy, człowiek osiąga znaczny sukces. Tylko jednostki podejmujące wielkie ryzyko mogą liczyć na wielkie osiągnięcia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.