Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Ocena realizmu młodzieńczego – dalszy opis

Podobnie jak E. Flesznerowa, pozytywny obraz poglądów młodzieży otrzymał również Cz. Kowal65 w swych badaniach nad młodzieżą klas licealnych, jakkolwiek liczba osób badanych była zbyt mała (83), by mogła służyć za podstawę do uogólnień. W każdym razie w badanej grupie 45°/o wyznaje zasady moralno-społeczne uznawane przez nasze społeczeństwo za wartościowe. Młodzież ta jest np. zdania, że człowiek powinien być uczciwy i porządny, starać się dokonać w życiu czegoś pożytecznego dla społeczeństwa, powinien być gotowy do poświęceń w imię dobra społecznego i dla ratowania z niebezpieczeństwa drugiego człowieka, interesować się sprawami społeczno-politycznymi, uznawać i uczciwie stosować w życiu zasady socjalizmu (s. 48). Dalsze 48% badanych uznaje co najmniej część tych zasad, albo też wszystkie, ale z pewnymi ograniczeniami. Tylko 7% badanych odrzuciło te pozytywne zasady.

Warto również przytoczyć interesujące badania R. Dyoniziaka (1965, s. 81 – 102), ilustrujące niektóre postawy młodzieży licealnej, uznawane wartości, poglądy i dążenia. Badaniami objęto 311 osób obu płci w wieku 17 -18 lat z 13 liceów krakowskich. Pod względem składu społecznego więcej niż połowa młodzieży wywodziła się ze środowisk inteligencji pracującej.

Na pytanie: „Jak myślisz, czy lepiej jest żyć z dnia na dzień, czy też powinno, się dążyć do osiągnięcia jakiegoś pożytecznego celu?” młodzież w 87% uznała, że powinno się planować swoje życie. Na pytanie „Od czego zależeć będzie, kim będziesz w przyszłości?” 77% badanej młodzieży o- świadczyło, że od własnych starań i wysiłków, 30,5% wysunęło znaczenie sprzyjających okoliczności, a 17,5%-‚znaczenie ustroju polityczno-społecznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.