Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Ocena

Poziom (Ocenę definiuje się tu jako wydawanie sądów o wartości – ze względu na pewien cel – oceny idei. dziel, rozwiązań, metod, materiałów itd. Oceny mogą być ilościowe lub jakościowe, oznacza… a kryteria albo ustalone przez ucznia, albo podane mu.)

Ocenianie przekazu na podstawie takich danych jak: ścisłość logiczna, spójność i inne kryteria wewnętrzne. Ocenianie materiału przez zestawienie go z wybranymi lub zapamiętanymi kryteriami.

Kryteriami mogą być cele. które należy osiągnąć, techniki, reguły lub normy, za pomocą których ocenia się zwykle takie prace, lub też porównanie danej pracy z innymi pracami w lej dziedzinie.

Materiał zawarty w nawiasach jest adaptacją treści książki Blooma. Pozostałe sformułowania. 7 nagłówkami włącznie, są dokładnymi cytatami z Taksonomii. testowych, które mogą posłużyć do oceny zachowania ucznia w odniesieniu do danej kategorii. Do tego związku między celami szczegółowymi a oceną powrócimy w rozdziale 13.

Nie ulega wątpliwości, że z informacjami można zrobić coś więcej niż tylko je zapamiętać. Jest także oczywiste, że formułowanie celów na poziomie wyższym niż poziom przyswajania wiedzy wymaga, abyśmy znali nasz przedmiot, a jego znajomość – taka, jaką tu mam na myśli – określona jest przez główne kategorie Taksonomii. Praktyczna reguła brzmi następująco: Im lepiej nauczyciel zna swój przedmiot, tym jest bardziej prawdopodobne, że dla jego uczniów kształcenie będzie mogło być czymś więcej niż tylko zapamiętywaniem. Sprawdźmy teraz, czy opanowałeś zasady klasyfikowania konkretnych, 70 szczegółowych celów dydaktycznych w sferze poznawczej.

Zamieszczone poniżej szczegółowe cele dydaktyczne sformułowane są w kategoriach konkretnych zachowań. Przeczytaj każdy z nich i zalicz go do jednej z sześciu zasadniczych kategorii Blooma. W razie potrzeby zajrzyj do tabeli 3-4. Cele te zostały sformułowane na podstawie opowiadania Trzy świnki.

– 1. Otrzymawszy listę materiałów, wśród których są materiały użyte przez Trzy Świnki do budowy swych domków, dziecko potrafi wybrać materiały użyte przez Świnki.

– 2. Otrzymawszy przybory do malowania i fragment opisujący Złego Wilka, dziecko potrafi namalować jego portret.

– 3. Gdy dziecku pokazuje się obrazki z Trzech świnek potrafi ono wyjaśnić, co się na nich dzieje.

– 4. Otrzymawszy zadanie wybrania materiałów bu dowlanych nadających się do wzniesienia domu w wietrznym miejscu, dziecko potrafi to uczynić.

– 5. Gdy poleci się dziecku powiedzieć, które świnki użyły właściwych materiałów budowlanych, potrafi ono to uczynić.

– 6. Otrzymawszy zadanie zaprojektowania domku przy użyciu materiałów budowlanych wspomnianych w opowiadaniu, dziecko potrafi to uczynić.

– 7. Przyjmując, że ostatnia strona opowiadania zaginęła, dziecko potrafi stworzyć nowe zakończenie.

– 8. Poproszone o dokonanie wyboru, w którym z trzech domków wolałoby zamieszkać, dziecko potrafi podać powody swego wyboru. ,

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.