Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

OGRANICZANIE ĆWICZENIA CZ. II

W badaniach tych stwierdzono wiele ciekawych zależności. Okazało się, że (Hess, 1967) u ptaków najłatwiej wytwarza się reakcja „podążania za” w okresie od 15 do 16 godzin po wylęgu. Ponadto stwierdzono, że poruszanie się modela przez 10 minut wystarczy do wytworzenia u pisklęcia tej reakcji i jej utrwalenia. Reakcja „podążania za” jest trwała. Występuje ona i wtedy, kiedy test sprawdzający jej trwałość stosuje się po kilkudziesięciu godzinach. Ptak podąża za modelem nawet wtedy, gdy w przerwie kontaktował się z matką lub gdy jest ona obecna w czasie stosowania testu sprawdzającego stopień utrwalenia reakcji. Ustalono ponadto, że dźwięk towarzyszący wabikowi nie odgrywa istotnej roli. Stosując „wabiki” w różnym kolorze stwierdzono, że reakcja „podążania za” wytwarza się najszybciej, gdy wabik jest niebieski (Schaefer i Hess, 1959). Najlepsze wyniki otrzymywano wówczas, gdy obiekt był taki sam w toku wykonywania początkowych reakcji i przy sprawdzaniu stopnia jej utrwalenia. Stwierdzono również, że potomstwo ptaków, u których łatwiej wytwarza się tę reakcję, wymaga mniej prób dla jej sprawnego wykonywania niż potomstwo ptaków, u których wywołuje się ją trudniej.

Zaobserwowano, że gdy zmniejsza się podatność ptaków na wytworzenie tej reakcji, występuje po raz pierwszy lęk. Przypada to na 18-20 godzinę po wykluciu.Podawanie środków redukujących lęk, jak meprobamat, przedłużało okres, w którym można było wytworzyć reakcję „podążania za”. Usunięcie niektórych części kory mózgowej powodujące zanik reakcji lękowej umożliwiało przejawianie odruchu „podążania za” przez kurczę jeszcze w trzecim dniu jego życia. Reakcja ta występuje nie tylko u różnych ptaków, jak kaczki, gęsi, kurczęta, lecz również u ssaków: owiec i świnek morskich. U tych ostatnich optymalnym okresem dla jej wytworzenia jest drugi dzień życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.