Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH

Chociaż zdolności i możliwości pracy zawodowej ule-] gają zmianom przez całe życie, można stwierdzić, że po czterdziestce dla robotników wykwalifikowanycl i półwykwalifikowanych następuje pewien przełom! Nadzór techniczny i przełożeni mają różnorodne po{ glądy na temat pracy „starszych” robotników. Istnieje jednak dość powszechna opinia, że pracują oni wolniej] ale niekoniecznie mniej wydajnie, albowiem długolet-f nie doświadczenie i indywidualnie wypracowane meto] dy kompensują mniejszą szybkość ruchów i obniżeni sprawności sensorycznych (47). Gorszy jest ich star zdrowia, wzroku i słuchu, szybciej występuje zmęcze-l nie, częstsze są przypadki choroby płuc i żołądka. Uwa-j ża się, że starsi robotnicy uczą się wolniej, jednak na ich pracy można polegać, szczególnie w zakresie robo] wymagających niepełnych kwalifikacji. Okresem naj-j lepszym dla uczenia się nowej pracy i adaptacji dc nowych metod są lata między 15 a 35 rokiem życia!

Niewiele się czyni, aby modyfikować warunki pracy, metody produkcyjne lub programy i metody szko- enia, odpowiadające potrzebom starszych robotników. iek robotników bierze się zwykle pod uwagę przy eorganizacji pracy, kompletowaniu brygad roboczych raz w okresie urlopów i zastępstw. Względnie rzadko rzesuwa się robotnika na inne stanowisko pracy ze zględu na to, iż przestaje on odpowiadać wymaga- iom. Najczęściej starzy robotnicy kontynuują swą racę, a przesunięcie następuje przy sprzyjającej oka- ji. Układ ten jest elastyczny i nieformalny, a naj- zęściej brak jest przepisów regulujących przesunięcie o innej pracy (48). Zmieniając pracę starsi robotnicy rzechodzą często do obsługi, do zajęć wykonywanych w gorszych warunkach, niżej opłacanych i mających mniejsze znaczenie. Wiele przedsiębiorstw uznaje jednak swoje zobowiązania wobec starych robotników mających długi staż pracy, starając się o możliwie najlepsze ich usytuowanie w strukturze zakładu, licząc się nawet z ich mniejszą wydajnością. Przesunięcie na inne stanowisko pracy jest uzasadnione tym, iż zajęcie dotychczasowe jest zbyt wyczerpujące (zwłaszcza dla ludzi po pięćdziesiątce), wymaga nieprzerwanej długiej pracy, czasem w godzinach nocnych. Inne przyczyny – to praca szybka, rytmiczna bądź niebezpieczna, wymagająca ryzyka lub dużej koncentracji uwagi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.