Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Osobowość podstawowa

Omówione powyżej ciekawe badania odnoszą się do szczepów o kulturze prymitywnej. Nasuwa się pytanie, czy i w jakim stopniu analogiczne badania przeprowadzone zostały w odniesieniu do kultur, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju, ijak dajmy na to kraje europejskie czy kraje amerykańskie (z pominięciem rezerwatów kultur pierwotnych). Takich badań mamy stosunkowo niezbyt wiele, co tłumaczy się zawiłością owych kultur i ich niejednolitością w przeciwieństwie do prostoty i jednostajności wielu kultur prymitywnych. Jako przykład takich badań w odniesieniu do kultury Stanów Zjednoczonych wymieniane bywa często dzieło Roberta i Heleny Lynd1. To dwutomowe dzieło bada wzorzec kulturowy charakterystyczny dla miasta ameryikaństkiego średniej wielkości. Nie wchodząc w bliższą analizę wyników ograniczymy się tylko do podkreślenia wpływu czynników ekonomicznych na ukształtowanie się wzorea. Dążenie do zdobycia środków do życia jak najbardziej wygodnego i bezpiecznego, do zaoszczędzenia jak największej ilości dolarów, jednym słowem troska o byt materialny staje się tu naczelnym imperatywem. Każdy walczy !z niebezpieczeństwem znalezienia się w materialnie trudnej sytuacji, każdy zabezpiecza się przed bezrobociem, każdy myśli o tym, jak zape‘wnić sobie spokojną starość, gdy utraci zdolność do wydajnej pracy. Widzimy tu wyraźnie uwarunkowanie wzorca kulturowego podłożem ekonomicznym. Wzorzec ten mówi nam też, jakimi będą ludzie, jaki będzie przeważający typ osobowości, z którym spotykamy się na danym obszarze.

Powyższe rozważania przygotowały nas do wprowadzenia pojęcia tzw. osobowości podstawowej (basic personality). Pojęcie to ukuł wspomniany już poprzednio Kardiner w swej współpracy z antropologami2. Mianowicie człowiek, którego życie przebiega stale w ramach instytucji odzwierciedlających w sobie wzorzec danej kultury, przesiąka niejako tym wzorcem, ten zaś kształtuje podstawowe rysy jego osobowości, te właśnie, które są zbliżone do danego wzorca. Od tego wzorca dopiero istnieć mogą pewne odchylenia mniej lub więcej tolerowane przez ramy kulturalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.