Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

CZŁOWIEK JEST AUTOMATEM SAMOSTERUJĄCYM

Tłumaczę to od dawna ludziom, z którymi pracuję: na co się nastawisz, to najprawdopodobniej uzyskasz. Dla większości z nas stałym, uważanym za naturalny nawykiem jest ciągłe wmawianie sobie niekorzystnych treści. Można ten proces odwrócić…

Krążenie krwi

Normalne tętno serca u młodego człowieka w stanie spoczynku wynosi około 72 uderzeń na minutę. Uderzenia serca są odczuwane jako fala zwiększonego ciśnienia krwi i mierzone jako pulsowanie tętnic, np. promieniowej tętnicy na przegubie ręki…

Badania nad młodzieżą wiejską

Interesujący był stosunek psychologów do tych faktów. Jedni uznawali rozwój młodzieży proletariackiej za obniżony, wynikły z niekorzystnego układu warunków życia, inni zaś skłonni byli uważać ten stan za typowy i normalny, natomiast objawy…

Program psychospołecznej interwencji

Podczas stawiania diagnozy biorące udział w badaniach 64 rodziny, których dzieci były leczone w dużym dziecięcym szpitalu, zostały przydzielone do jednej z trzech grup interwencyjnych: silna interwencja (n=22), umiarkowana (n=22), brak…

Metoda kompetentnych sędziów

Z kolei trzeba wspomnieć o metodzie szacowania (rating), zwanej także metodą odwołania się do opinii kompetentnych sędziów. Gdy np. chcemy członków danej grupy dziecięcej uporządkować według stopnia ich sumienności w spełnianiu ich…

SPOSOBY POWTARZANIA PRZY NAUCE

Z zagadnieniem powtórzeń wiąże się także problem uczenia się całościowego i uczenia się częściami. Powstaje pytanie, czy lepiej uczyć się od razu całego materiału, jaki ma być opanowany, czy lepiej rozłożyć ma- teriał na części i każdej z…