Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

ZABURZENIA PROCESU LATERALIZACJI CZ. II

Oprócz zjawiska dominacji jednorodnej, kiedy to prawo- ręczności towarzyszy prawooczność i prawońożność, a leworęczności - lewooczność i lewonożność, zdarzają się wypadki dominacji niejednorodnej, zwanej inaczej skrzyżowaną. W praktyce…

FORMALNA STRUKTURA SZKOŁY

Mimo pewnych różnic w funkcjonowaniu szkół, formalna struktura szkoły wykazuje wyraźną biurokratyczną formę organizacji (patrz rozdz. 5). W szkolnej hierarchii władzy najwyższą pozycję ma zarząd szkoły, następnie inspektorzy lub nadzorcy…

Zrywanie jabłek

Pewnego dżdżystego popołudnia, późną jesienią, jakieś dwadzieścia pięć lat temu zrywałem jabłka z brygadą sezonowych robotników. Czekając aż ustanie gwałtowny deszcz, stłoczyliśmy się pod drzewem, na którym nie było już owoców.

SPOŁECZEŃSTWA PASTERSKIE

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w żyznych rejonach rozwijały się społeczeństwa kopieniackie, społeczeństwa myśliwsko-zbierackie, zamieszkujące bardziej nieurodzajne tereny, zaczęły przekształcać się w społeczeństwa pasterskie.…

BEZROBOCIE

Pewien stopień bezrobocia istnieje we wszystkich społeczeństwach. Rozwój technologiczny w nowoczesnym społeczeństwie sprzyja stałemu wzrostowi bezrobocia, ponieważ ludzie są zastępowani przez maszyny, które wykonują tę samą pracę szybciej,…

Skale psychometryczne

Skale psychometryczne różnią się od skal stosowanych do pomiarów w naukach ścisłych. Najczęściej brak im punktu zerowego i punktu maksimum i nie składają się one z równych jednostek. Skale te pozwalają wprawdzie na ustalenie pozycji ludzi…

CZŁOWIEK JEST AUTOMATEM SAMOSTERUJĄCYM

Tłumaczę to od dawna ludziom, z którymi pracuję: na co się nastawisz, to najprawdopodobniej uzyskasz. Dla większości z nas stałym, uważanym za naturalny nawykiem jest ciągłe wmawianie sobie niekorzystnych treści. Można ten proces odwrócić…

Krążenie krwi

Normalne tętno serca u młodego człowieka w stanie spoczynku wynosi około 72 uderzeń na minutę. Uderzenia serca są odczuwane jako fala zwiększonego ciśnienia krwi i mierzone jako pulsowanie tętnic, np. promieniowej tętnicy na przegubie ręki…