Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Cechy wspólne dla całej młodzieży

Wielu autorów, zwłaszcza amerykańskich, uważa, że istnieją pewne cechy wspólne dla całej młodzieży, które odróżniają ją w sposób zdecydowany od pokolenia ludzi dorosłych. Różnice te zarysowują się w dziedzinie uznawanych wartości i norm,…

RÓŻNICE PŁCI

Interesującą i prostą ilustracją trudności, jakie nasuwa dobór próbek do badań, przedstawia badanie różnic u mężczyzn i kobiet pod wpływem wieku. Znany jest fakt, że kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni i wcześniej osiągają…

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH

Chociaż zdolności i możliwości pracy zawodowej ule-] gają zmianom przez całe życie, można stwierdzić, że po czterdziestce dla robotników wykwalifikowanycl i półwykwalifikowanych następuje pewien przełom! Nadzór techniczny i przełożeni mają…

MOŻESZ PRAWIE WSZYSTKO

Każdy z nas wykorzystuje tylko niewielki procent siły swoich mięśni i możliwości swojego umysłu. I nie jest to moje pobożne życzenie ani wyraz ogólnej wiary w człowieka, tylko wynik żmudnych i wieloletnich badań fizjologów. Jak sądzę,…

Zagadnienie konformizmu kultury

K. CGarrison stwierdza specjalną wrażliwość młodocianych na uznanie społeczne, które jego zdaniem jest silniejsze w czasie dorastania niż w jakimkolwiek innym okresie życia. Stąd też najbardziej specyficzną cechą rówieśniczych grup w…

Ocena realizmu młodzieńczego – dalszy opis

Podobnie jak E. Flesznerowa, pozytywny obraz poglądów młodzieży otrzymał również Cz. Kowal65 w swych badaniach nad młodzieżą klas licealnych, jakkolwiek liczba osób badanych była zbyt mała (83), by mogła służyć za podstawę do uogólnień. W…

RODZAJE UCZUĆ W OKRESIE DORASTANIA

Po tej charakterystyce ogólnej przeobrażeń emocjonalnych, dokonujących się w okresie dorastania, należy poświęcić nieco uwagi jakościowym stanom uczuciowym występującym w okresie dorastania. L. Cole (1965, s. 246) ujmuje przeżycia…