Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Rozważąnia Freuda nad tabu

Pewna wzmianka należy się także psychoanalitykom, a specjalnie Freudowi ze względu na popularność i na duży w swoim czasie wpływ jego twierdzeń. Głośne są przede wszystkim rozważania Freuda dotyczące powstania tabu, który jest…

Stosowanie celów ogólnych i szczegółowych

Każdy rozdział ma za zadanie dopomóc Ci w zrealizowaniu dwóch ogólnych, długoterminowych celów, z których jeden dotyczy komponentu poznawczego, a drugi - komponentu emocjonalnego procesu polegającego na stawaniu się nauczycielem „mającym…

Reakcja a czynnik wzmacniający

Ten typ reakcji warunkowych, w wypadku których nie istnieje związek przyczynowy między reakcją a czynnikiem wzmacniającym, określa się czasem jako „zachowanie przesądne”. Skinner jest przekonany, że warunkowanie tego typu wyjaśnia wiele…

Autonomia a wstyd i niepewność

W ciągu drugiego stadium życia (stadium analno-mięśniowe w schemacie psychoseksualnym) dziecko uczy się, czego się oczekuje od niego, jakie są jego obowiązki, przywileje, ograniczenia. Dążenie dziecka do nowych i bardziej aktywnych…

WRODZONY RYTM

Osobiście nie odbieram muzyki z punktu widzenia muzykologii, ponieważ nie jestem muzykiem z wykształcenia, ale z punktu widzenia lekarza. Otóż, muzyka jest odzwierciedleniem rytmów, specyficznych dla funkcjonowania ludzkiego organizmu.…

PLOTKA

Komunikowanie norm odbywa się przez interakcję społeczną. Niekiedy komunikacja ta ma formę plotki - nieformalnie rozpowszechnianej, nie potwierdzonej informacji pochodzącej z anonimowego źródła. Plotka może być prawdziwa lub fałszywa, ale…

Procedura zmiennych proporcji

Bez poznania, jakie bodźce zewnętrzne są odpowiednimi wzmocnieniami w określonych okolicznościach, nie można oczekiwać sukcesów w sterowaniu pozytywnym. Został on przeze mnie trochę zmodyfikowany. otrzymania honorarium. Z zasady ludzie…