Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Autonomia a wstyd i niepewność

W ciągu drugiego stadium życia (stadium analno-mięśniowe w schemacie psychoseksualnym) dziecko uczy się, czego się oczekuje od niego, jakie są jego obowiązki, przywileje, ograniczenia. Dążenie dziecka do nowych i bardziej aktywnych…

WRODZONY RYTM

Osobiście nie odbieram muzyki z punktu widzenia muzykologii, ponieważ nie jestem muzykiem z wykształcenia, ale z punktu widzenia lekarza. Otóż, muzyka jest odzwierciedleniem rytmów, specyficznych dla funkcjonowania ludzkiego organizmu.…

PLOTKA

Komunikowanie norm odbywa się przez interakcję społeczną. Niekiedy komunikacja ta ma formę plotki - nieformalnie rozpowszechnianej, nie potwierdzonej informacji pochodzącej z anonimowego źródła. Plotka może być prawdziwa lub fałszywa, ale…

Procedura zmiennych proporcji

Bez poznania, jakie bodźce zewnętrzne są odpowiednimi wzmocnieniami w określonych okolicznościach, nie można oczekiwać sukcesów w sterowaniu pozytywnym. Został on przeze mnie trochę zmodyfikowany. otrzymania honorarium. Z zasady ludzie…

REAKCJE NABYTE NA BODŹCE BEZPOŚREDNIE CZ. II

Przeprowadzenie badań nad wcześniakami, jak i nad noworodkami w pierwszych dniach i tygodniach życia również jest trudne, ponieważ dziecko jest w tym wieku niełatwym obiektem eksperymentalnym ze względu ńa zmienne stany snu i czuwania oraz…