Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Piaget a poglądy innych autorów

Obecnie, gdy poznaliśmy biologiczną, obejmującą szeroki zakres zagadnień koncepcję rozwoju stworzoną przez Piageta i gdy zaznajomiliśmy się z niektórymi regułami, opisującymi interakcje między genami a środowiskiem, przyjrzyjmy się koncepcjom innych autorów, którzy przyczynili się do zrozumienia przez nas całej rozległej tematyki. Przede wszystkim omówimy poglądy tych, którzy zajmowali się i zajmują różnymi aspektami rozwoju – moralnym, społecznym, osobowym i fizycznym. Następnie przyj- 131 rżyjmy się pokrótce kilku koncepcjom, poświęconym uczeniu się i nauczaniu, z którymi zetknęliśmy się we wcześniejszych rozdziałach – zobaczymy jak można je połączyć z koncepcjami Piageta i innych tak, by ‘ dostarczyły poparcia tym regułom rozwoju, z których wynikają wnioski na użytek nauczania.

Powiedzieliśmy już, że generalnie rozwój oznacza zachodzące w czasie zmiany w żywej istocie, i że zmiany te są wynikiem stale trwającej interakcji między żywymi organizmami biologicznymi a zmieniającymi się warunkami, panującymi w ich środowiskach. Przez całe życie każdej żywej istoty przejawia się u niej stała tendencja, czy też motywacja, do utrzymywania równowagi w obrębie organizacyjnych struktur organizmu w odniesieniu do wymogów stawianych przez środowisko, co w efekcie powoduje adaptację. Ogólnie rzecz biorąc, adaptacja rozwojowa przebiega od ogółu do szczegółu, od prostoty do złożoności, od tego, co zewnętrzne i konkretne, do tego, co wewnętrzne i abstrakcyjne.

Dowiedzieliśmy się już, jak reguły interpretowane są w piagetowskiej teorii rozwoju intelektualnego. Obecnie przyjrzymy się, jak interpretuje się je w odniesieniu do innych, węższych aspektów rozwoju człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.