Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

PLOTKA

Komunikowanie norm odbywa się przez interakcję społeczną. Niekiedy komunikacja ta ma formę plotki – nieformalnie rozpowszechnianej, nie potwierdzonej informacji pochodzącej z anonimowego źródła. Plotka może być prawdziwa lub fałszywa, ale zazwyczaj równie trudno ją zweryfikować, co ustalić jej źródło. Plotka rozwija się w sytuacjach niejasnych oraz przy braku oficjalnych i wiarygodnych kanałów rozpowszechniania informacji.

Plotka jest próbą zrozumienia niejasnej sytuacji: często zmienia się w miarę rozprzestrzeniania, podobnie jak informacja w dziecięcej zabawie w „głuchy telefon”. Ostateczna wersja plotki jest nieraz zupełnie inna niż początkowa. Puszczoną w obieg plotkę bardzo trudno powstrzymać.

Plotka może wywołać zachowania tłumu lub nadać kierunek jego działaniom. Przykładem takiego oddziaływania plotki jest zachowanie tłumu usiłującego dokonać samosądu. W niejasnych sytuacjach plotka jest głównym, a czasem jedynym źródłem informacji: rodzi się ze zbiorowego wysiłku zrozumienia tego, co się dzieje. Shibutani (1966) wskazuje, że ten zbiorowy proces obejmuje kilka różnych ról. Część jego uczestników to „kurierzy”, którzy rozsiewają plotkę. Inni są „interpretatorami” próbującymi umieścić plotkę w odpowiednim kontekście i wyjaśnić jej implikacje. Niektóre osoby to „adwokaci” starający się przekonać o słuszności jakiejś interpretacji plotki. „Decydenci” zaś usiłują zainicjować jakąś formę działania, opierając się na tak zinterpretowanej plotce. Większość uczestników to jednak „słuchacze” plotek. Ten zbiorowy wysiłek rzadko prowadzi do wyjaśnienia sytuacji przez ustalenie prawdziwości lub fałszu plotki.

Areną zachowań zbiorowych nie musi być, jak w przypadku tłumu, jakaś ograniczona przestrzeń. O zachowaniach masowych mówi się wtedy, gdy ludzie podobnie reagują na jakieś wydarzenie, mimo że mogą znajdować się w fizycznym oddaleniu. Można wyróżnić dwie główne formy zachowań masowych: „opinię publiczną” i uleganie chwilowym wzorom zachowania (crazes). Trzecia forma – „panika i histeria masowa” – może się zdarzyć zarówno wśród osób pozostających w fizycznej bliskości, jak i oddalonych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.