Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

POCZĄTKI RYSOWANIA

Prawidłowo wychowywane dziecko potrafi już w 2 r.ż. posługiwać się ołówkiem. Zarówno jednak sposób trzymania ołówka, jak i to. co dziecko rysuje i jak rysuje, sprawia, że rysunek małego dziecka jest zupełnie niepodobny do wytworów rysunkowych przedstawiających podobizny realnych przedmiotów i istot.

Okresem wstępnym, przygotowawczym w rozwoju czynności rysowania jest stadium bazgrot- (gryzmolenia:. Stadium to trwa.u większości dzieci ód połowy 2 r.ż.. do połowy 4 r.ż. Młodsze dziecko przeważnie nie kojarzy jeszcze ołówka z papierem, niekiedy zaś, postukując zaostrzonym końcem ołówka o papier, pozostawia na nim ślady w postaci kropek (punktów), które są następnie punktem wyjścia do kreślenia krótkich, urywanych linii, rzucanych silnie na papier. Przypadkowo małe dziecko może pozostawić na papierze ślady przypominające linie niezdecydowane, „drżące”, faliste lub zygzaki i pętle (Parnowska-Kwiatowska, 1960).

Początkowo ołówek trzymany jest „w garści”, a ręka porusza się przede wszystkim w stawie łokciowym i ramieniowym. Dziecko 2-letnie nie jest zdolne do wyodrębnienia istotnych cech oglądanych przedmiotów i nie potrafi odtworzyć nawet uproszczonych ich kształtów. Dlatego też dziecko w tym okresie bazgrze, tzn. kreśli zwoje chaotycznych linii, które nic jeszcze nie przedstawiają, stanowią jednakże doskonałe ćwiczenie zarówno dla ruchów dziecka, jak i jego spostrzeżeń.

W 3 roku życia dziecko uczy się prawidłowo trzymać ołówek i coraz lepiej. opanowuje drobne ruchy swych palców i dłoni. Z chaosu kreślonych linii zaczynają się w tym okresie stopniowo wyodrębniać proste kreski, łuki oraz pojedyncze punkty. Mając mniej więcej dwa i pół roku dziecko uczy się naśladować kierunek prostych linii kreślonych przez dorosłego, a pod koniec 3 r.ż. normalnie rozwijające się dziecko umie jur narysować kółeczko (Brunet, Lezine, 1951).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.