Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Podzielność uwagi i kwestie z nią związane

Jak widać z tabeli, czas prostej reakcji ruchowej przy podzielności uwagi jest u osób ze słabym układem nerwowym większy niż u osób z silnym układem nerwowym. Pod wpływem podzielności uwagi zarówno u silnych, jak i u słabych czas reakcji mchowej znacznie się powiększa, tj. znacznie zwiększa się hamowanie.

W trakcie podzielności uwagi hamowanie nasila się jednak w większym stopniu u silnych niż u słabych. Wszystkie różnice między silnymi i słabymi są statystycznie istotne.

Porównajmy wpływ pozytywnej i negatywnej oceny działalności badanego na podzielność uwagi u osób z silnym i słabym układem nerwowym w zakresie pobudzenia. Przy tym analizować będziemy ten wpływ w różnych stadiach badania: w 4 – 5 minucie po 3 pozytywnych lub negatywnych ocenach i w 9-10 minucie po 8 dodatnich lub ujemnych ocenach. Wskaźnikiem wpływu oceny będzie stosunek średniego czasu reakcji w sytuacji podlegającej ocenie do średniego czasu reakcji w sytuacji nie ocenianej na odpowiednich etapach badania (zob. tab. 2).

Zacznijmy od wpływu oceny negatywnej. Jak pokazują średnie wielkości, różnice między silnymi i słabymi występują jedynie w pierwszym etapie badania (kolumna 2). U słabych pod wpływem oceny negatywnej czas reakcji znacznie się wydłuża w porównaniu z sytuacją nie podlegającej ocenie, tj. zwiększa się hamowanie. U silnych w pierwszym etapie badania pod wpływem oceny negatywnej średni czas reakcji ruchowej co prawda lekka się podnosi, ale statystycznie nieistotnie. W drugim etapie badania współczynniki zmiany średniego czasu reakcji ruchowej (kolumna 4) nie wykazują statystycznie istotnych różnic między silnymi i słabymi. Zarówno u jednych, jak i u drugich czas reakcji ruchowej wydłuża się, tzn. nasila się w sposób statystycznie istotny hamowanie. Jeżeli wziąć pod uwagę nie średnie wielkością lecz indywidualne wskaźniki każdego badanego, to różnica wpływu negatywnej oceny u silnych i u słabych występuje jeszcze bardziej wyraźnie. Wśród słabych badanych nie ma takiej osoby, u której wystąpiłoby pod wpływem oceny negatywnej skrócenie czasu reakcji czy to w pierwszym, czy w drugim etapie badania. U wszystkich jednostek słabych czas reakcji wydłuża się pod wpływem oceny negatywnej, tj. zwiększa się hamowanie. Odwrotne zjawisko obserwujemy u silnych. U 6 spośród 20 (tj. 30%)- czas reakcji w pierwszym etapie badania skrócił się pod wpływem negatywnej oceny, tj. zwiększyło się pobudzenie. W drugim

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.