Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

POGŁOSKA I PLOTKA

Nowoczesny Ustrój społeczeństw rozporządza całym arsenałem środków, przy pomocy których pewne wiadomości mogą stać się własnością nie tylko jednostki, lecz całej grupy. Przykładowo wymienimy dzienniki, radio, film i telewizję. Jednakowoż oprócz tych dróg technicznie doskonałych i mogących gwarantować adekwatność informacji, są czynne pewne drogi, które dawniej odgrywały rolę o wiele bardziej doniosłą, a obecnie spadają częściowo do roli pewnych „pokątnych” dróżek, którymi światły obywatel nie powinien właściwie chodzić czy też z nich korzystać. Nie ulega jednak wątpliwości, że ludzkość nie tak łatwo wyrzeknie się tych możliwości, zwłaszcza tam, gdzie oficjalne źródła informacji budzą w społeczeństwie pewne wątpliwości.

Mamy tu na myśli przede wszystkim plotkę i pogłoskę. Słowa te mogą być traktowane poniekąd jako synonimy. Termin płotka wskazuje jednak wyraźnie na drogę, którą powstaje pewna informacja, a pogłoska dotyczy bardziej jej treści.

Ostatnio pbddano mechanizm plotki badaniom eksperymentalnym. Należą tu przede wszystkim badania przeprowadzone przez G. W. Allpor- ta i L. J. Postmana. Technika badań stosowana przez wspomnianych autorów była bardzo prosta. Osoba pierwsza biorąca udział w badaniach oglądała na ekranie rzutowaną za pomocą przezroczy jakąś scenę z życia. Treść owej sceny opisywała ona osobie drugiej siedzącej obok, lecz odwróconej plecami do ekranu. Kiddy .opowiadanie było skończone, wchodziła na salę osoba na’stępna, której osoba druga referowała to, czego dowiedziała się od osoby pierwszej. Z kolei wchodziła osoba czwarta, która odbierała sprawozdanie od. osoby trzeciej – itd. Kiedy w ten sposób sprawozdanie przeszło przez całą serię sprawozdawców, można było śledzić zmiany zachodzące w treści opowiadania. Dodać jeszcze trzeba dla dokładności, iż wszystkich sprawozdawców wyraźnie proszono o to, by możliwie jak najwierniej przekazywali drugim to, co sami posłyszeli.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.