Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Poświęcenie uwagi motywacji

Przez wszystkie następne lata często wracałem myślami do tego pierwszego roku nauczania, zwłaszcza wówczas, gdy próbowałem dowiedzieć się 11 czegoś więcej na temat pojęcia motywacja i gdy starałem się dopomóc innym, takim jak Ty, w dowiedzeniu się czym ona jest.

Pojęcie to, w rzeczy samej, jest czymś nieuchwytnym. Używa się go na kilka różnych sposobów, by wyjaśnić czemu ludzie zachowują się tak właśnie, jak się zachowują. Niekiedy służy do określania pewnych wrodzonych cech osobniczych, czynnika energetyżującego lub też jakiejś siły napędowej, pragnienia bądź pobudki, która wywołuje działanie jednostki. Często owe siły wewnętrzne określane są jako popędy czyli dążenia do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb, próby ustalenia i podtrzymania stanów równowagi.

Kiedy indziej znów motywację wiąże się z bodźcami zewnętrznymi, pozytywnymi lub awersyjnymi, które można aplikować w celu wyzwolenia określonych działań jednostki. Dla przykładu: mówimy o posługiwaniu się motywacją w celu zachęcenia uczącego się do wykonania zadania, do słuchania poleceń czy do brania udziału w ćwiczeniach fizycznych: wreszcie do tego, by wykonał zadane czynności samodzielnie.

Ostatnio pojęcie to stało się elementem nauki o zachowaniu i jako takie utraciło wiele ze swej tajemniczości. Motywacja jest po prostu określana w kategoriach poddających się obserwacji warunków, jakie ustala się po to, by kierować uwagą i reakcjami. W istocie rzeczy idzie tu o warunki wzmocnienia.

Niezbyt wiele uwagi poświęca się motywacji w odniesieniu do interpretacji procesu uczenia się. Pojęcie to budzi zainteresowanie głównie w sensie praktycznym, dotyczącym warunków, w jakich przejawiane są zachowania związane z uczeniem się. W potocznym języku nauczyciela kwestia motywacji pojawia się wówczas, gdy musi on ustalić, w jaki sposób przyciągnąć uwagę uczniów i jak spowodować, by właściwie reagowali na stawiane im zadania, tak by uczenie się stało się samo w sobie źródłem motywacji.

Motywację Gdy zaczniemy tu studiować pojęcie motywacji, zauważysz, że nasze można wysiłki skoncentrują się głównie na tematach natury emocjonalnej. zdefiniować Zauważysz też, że będzie tu działać zasada nadrzędna omówiona w roz- ko‘” dziale 2.: „To, co robimy starając się zmienić zachowanie, jest ściśle uzależnione od tego, co uważamy za «prawdę» dotyczącą przyczyn tego zachowania”. Zasadę tę będziemy mieli stale na uwadze przy rozważaniu rozmaitych punktów widzenia na to, co wyzwala u uczących się dążenie w kierunku celów, których osiągnięcia my, jako nauczyciele, oczekujemy od nich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.