Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Poziom zdolności uogólniania ucznia

Również A. A. Bodalew (1962 a, 1962 b) podkreśla w kilku swoich pracach, że poziom zdolności uogólniania ucznia częstokroć nie przejawia się w jednakowym stopniu w różnych dziedzinach wiedzy. A. A. Bodalew dochodzi do wniosku, że istnieją grupy uczniów, których zdolność „natychmiastowego” uogólniania może się przejawiać w stosunkowo wąskiej dziedzinie. Materiału z tego zakresu dostarczają również charakterystyki stylu pracy umysłowej uczniów klas wyższych, opracowane przez J. A. Samarina (1948).

Oceny szkolne mogą w jakimś stopniu (chociaż w dużym przybliżeniu) charakteryzować zdolności uczniów. Z tego punktu widzenia wydaje się interesujące zestawienie wyników nauczania z różnych przedmiotów. W tym celu w roku szkolnym 1964/65 przeanalizowano roczne oceny 1086 uczniów klas VI-XI (32 klasy kilku szkół moskiewskich). Rozpatrywano szkoły o różnym poziomie nauczania matematyki. Interesowały nas przypadki dużej rozbieżności między ocenami z przedmiotów matematycznych i niematematycznych (różnica 2 stopni między umownymi ocenami przeciętnymi z przedmiotów matematycznych i niematematycznych). Wśród uczniów o dobrych postępach z matematyki i znacznie gorszych z innych przedmiotów znaleźli się na przykład uczniowie z następującymi ocenami (oceny przed myślnikiem z przedmiotów matematycznych, po myślniku z niematematycznych) 5, 4 – 3, 3, 3, 2: 3, 3 – 2, 2, 2, 2: 4, 4 – 3, 2, 3, 2. W grupie źle uczących się z matematyki, natomiast znacznie lepiej z innych przedmiotów, znaleźli się uczniowie z ocenami: 2, 3 – 4, 4, 4, 4: 3, 3 – 4, 5, 4, 5: 3, 3 – 5, 5, 5, 5. Wyniki zostały zestawione w tabeli 1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.