Szukasz psychologa sportu lub pracy w Warszawie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszych gabinetach!

Presja

Podobnie jak pojęcie „potrzeby” reprezentuje istotne determinanty zachowania zlokalizowane wewnątrz danej osoby, tak pojęcie „presji” reprezentuje efektywne, czyli istotne, determinanty zachowania działające w środowisku. Najprościej mówiąc, presja jest właściwością czy cechą obiektu środowiskowego lub osoby, ułatwiającą lub utrudniającą wysiłki jednostki zmierzające do osiągnięcia danego celu. Presja wiąże się z osobami lub obiektami, które mają bezpośredni wpływ na starania danej jednostki dążącej do zaspokojenia swych potrzeb. „Presja obiektu jest tym, co może on zrobić podmiotowi lub dla podmiotu – zdolnością obiektu do wpływania w ten lub inny sposób na powodzenie podmiotu” (1938, s. 121). Przedstawiając środowisko w kategoriach presji, badacz spodziewa się wyodrębnić i sklasyfikować ważne elementy środowiska, w którym żyje dana jednostka. Niewątpliwie wiemy o wiele więcej o tym, co dana jednostka prawdopodobnie uczyni, jeśli dysponujemy nie tylko obrazem jej motywów, czyli tendencji kierunkowych, lecz także obrazem jej sposobu spostrzegania czy interpretowania swego środowiska. Dla wyrażenia tej drugiej funkcji zostało wprowadzone pojęcie presji.

Murray dla określonych celów opracowywał różne listy presji. Reprezentatywnym ich przykładem jest klasyfikacja zamieszczona w tabeli 6-2, która miała za zadanie odwzorowanie ważnych zdarzeń czy oddziaływań z okresu dzieciństwa. W praktyce nie tylko określa się, które presje występowały w doświadczeniu danej jednostki, lecz także przypisuje się im oceny ilościowe, aby wskazać ich siłę czy znaczenie w życiu danej jednostki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.